Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

ONGELOOFLIJK


In dit gedeelte zien we nieuwe beelden van Jezus. Hij is een goede herder, een deur voor de schapen. Keer op keer zet Hij zijn eigen benadering tegenover de gewoonlijke gang van zaken, en daagt zo de mensen uit stelling te nemen. Je kunt simpelweg niet meer neutraal blijven: geloof je Hem of niet? Want dat is het sleutelwoord – geloof in de Zoon van God die goed is en zijn leven geeft voor de schapen. De scheidslijn tussen wie dat wel en wie dat niet doen, wordt steeds duidelijker.


Vragen


1. Wat is jouw reactie op de uitdaging van Jezus? Geloof je Hem? Waaraan kan een ander dat merken?


2. Het beeld van een herder en schapen is voor Nederlanders  in de eenentwintigste eeuw niet meer zo sprekend als toen. Welke vergelijking zou je voor onze tijd kunnen gebruiken die hetzelfde uitdrukt?


3. Jezus benadrukt dat Hij goed is voor de mensen en zijn leven geeft voor hen. Waarvoor of voor wie zou jij je leven geven?