Új év, megújult irgalom

Áhítat

Az emberi szeretettől eltérően, ami gyakran ingatag és mulandó, Isten szeretete soha nem fogy el, bármi történjen is.Szeretem a százharminchatodik zsoltárt. Szeretem az összes zsoltárt, de a százharminchatodik mindig lenyűgöz, amikor olvasom. Tetszik benne az ismétlés, ami miatt kitűnik az összes többi közül. Tetszik az a tény, hogy a százharminchatodik egy történelmi zsoltár, amely az ismétlődő sorok miatt egy szerelmes verssé válik. Szeretem, ahogy újra és újra megerősíti azt, amit nagyon hallanunk kell újra és újra – nem egyszer vagy kétszer, hanem huszonhatszor! Nos, úgy gondolom, hogy bármikor szól Isten, jobban tesszük, ha alázatosan befogjuk a szánkat és hallgatunk, de azt is gondolom, hogy gondos figyelmet kell fordítanunk azokra a helyekre, ahol Isten tudatosan ismétli Önmagát, s főleg akkor, amikor ilyen sokszor teszi! Isten miért ismétli újra és újra a zsoltáros tollán keresztül, hogy „mert örökké tart szeretete”? Két válasz van erre a kérdésre. Először is, nem létezik egyetlen biblikus világnézetnek és személyes éntudatnak ennél radikálisabb és alapvetőbb valósága. S milyen bibliai történet áll emögött? Ez a szeretet Istenének a története, Aki az Ő szerető Fia személyében behatol az egész világra, hogy egy szeretetből fakadó különleges áldozat által megalapítsa szeretetének királyságát, hogy szeretetből megbocsásson nekünk és bevonjon minket az Ő szeretetének családjába, és kiküldjön minket ugyanennek a szeretetnek a nagyköveteiként. A bukott emberiség teljes reménysége ezen az egy dolgon áll – hogy van egy Megmentő, Aki kitartóan megvált, megbocsát, helyreállít, átformál, és szeretetét adja nekünk. Enélkül a Biblia csupán érdekes történetek és hasznos alapelvek egy könyve lenne, mentes minden erőtől, amely képes a bűn által tönkretett dolgokat helyrehozni. A második oka annak, hogy Isten sokszorosan ismétli ezt a refrént, az, hogy életünkben nem tapasztalatunk ilyen szeretetet. Az ember minden új dolgot saját tapasztalataira alapozva kezd megérteni. Minden általunk megtapasztalt emberi szeretet valamiben hiányt szenved. Istené azonban nem: az Ő szeretete tökéletes és teljes mértékben kitart, örökké. Ez egy hívő életében a létező legmegdöbbentőbb valóság. Isten ránk helyezte az Ő szeretetét, és soha többé nem fogja visszavonni azt. Van okunk kitartani, nem számít mennyire nehéznek tűnik is az élet és mennyire gyengének érezzük is magunkat. Információt a könyvről és a szerzőről az alábbi weboldalon találsz, angol nyelven