Új év, megújult irgalom

Áhítat

Igen, igaz, hogy Isten akkor is hűséges marad, amikor te nem, mert az Ő hűsége Saját lényéből fakad, nem pedig abból, hogy te mit teszel.A Timóteushoz írt második levél második fejezetének tizenharmadik verse ezt írja: „Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.” Ez az igevers egy egészen különleges, legtöbbünk számára nem természetes életszemléletről beszél. Az emberek többsége bedől annak az életszemléletnek, mely szerint „az élet terhét magadnak kell hordoznod”, „te építed vagy rombolod a saját életedet”, „aki fizet, az diktál” vagy „magadon kívül másra nem számíthatsz és mást nem is okolhatsz”. Ebből a nézőpontból te vagy a sorsod irányítója. Nem támaszkodhatsz másra, mint ösztöneidre, erődre, az évek alatt összegyűjtött bölcsességedre, a várható dolgok megérzésének képességére, jellemedre és érettségedre, valamint a neked adatott természetes adottságokra. Ez az „én az egész világ ellen” egy elég veszélyes életvitel. Az viszont, hogy Isten családjába fogadtattál, mindent feje tetejére állít. Isten nem csak megbocsátja a bűneidet és helyet biztosít az örökkévalóságban, de egy egészen új életvitelt is nyújt neked. Ez az új életmód nem csak arról szól, hogy alárendeled magadat Isten erkölcsi szabályzatának. Nem, hanem arról szól, hogy Isten szövetségesedként odaszánja Magát arra, hogy örökké hűséges lesz hozzád, és a te örökkévaló jóléted érdekében rád szabadítja bölcsességét, erejét és kegyelmét. Gondold csak meg! Az, Aki teremtette és irányítja a világot; az, Aki a szeretet, igazság és jóság tökéletes definíciója; az, Akinek egyedi hatalma van arra, hogy végleg legyőzze a bűnt, Ő úgy döntött – kegyelméből –, hogy köréd fonja az Ő hűséges szeretetének és oltalmának karjait, és többé nem enged el téged. Le is veheted életed terhét a válladról, mert Isten azt a Sajátjára helyezte. Ez nem azt jelenti, hogy nem számít, hogyan élsz, hanem azt, hogy a biztonságod nem a te hűségedtől függ, hanem az Övétől. Akkor is bízhatsz Őbenne, amikor magadban már nem. Ő hűséges és jó lesz akkor is, amikor te nem. Ő akkor is a helyes és a legjobb dolgot teszi, amikor te nem. Ő hűségesen megbocsát még akkor is, amikor bűnbánatra indító kegyelme megmutatja neked, mennyire hűtlen voltál. Ez az igazság ahelyett, hogy feljogosítana arra, hogy azt tégy, amit akarsz, inkább arra motiváljon, hogy kitarts. Az Ő kegyelme arra hív, hogy abba az egy dologba fektess, amely soha nem okoz csalódást. Ez az egy biztos dolog az Úr hűsége.