برنامه های خداوند

برنامه های خداوند

3روز

دوست عزیز، خداوند هر موقعیتی که در اون هستی رو میدونه. او تمام برنامه هایی که برای تو داره و پیش از تولد تو داشته رو هم میدونه. او تو رو بطور کامل میشناسه و عاشق توعه. آیا تمایل داری با برنامه های عالی خداوند آشنا بشی؟ از تو دعوت میکنم در این برنامه مطالعاتی سه روزه با ما و خداوند همراه بشی.

مایلیم از doustibakhoda.com برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: https://doustibakhoda.com/mojeze/

دربارۀ ناشر

برنامه‌های مطالعۀ مربوطه

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید