تغییر افکار

تغییر افکار

دوست عزیز: ایمان ما در مسیر خود متوقف می شود اگر بر افکارمان مسلط نباشیم. تغییر افکار روندی هست که بسیار به رشد ایمان کمک می کنه. در این برنامه مطالعاتی با این روند آشنا میشی و از افکار ارزشمندی که خداوند برای تو داره باخبر میشی. از تو دعوت می کنم تا در این برنامه مطالعاتی سه روزه به ما بپیوندی.

مایلیم از doustibakhoda.com برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: https://doustibakhoda.com/mojeze/

دربارۀ ناشر

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید

;