پیمان جدید، حکمت جدید | BibleProject

پیمان جدید، حکمت جدید | BibleProject

در این طرح هفت روزه، شما با مضامین ‍پیمانی جدید و حکمتی جدید برای ایمانداران عهد جدید آشنا می‌شوید. عبرانیان، عیسی را با چهره‌های مهم عهد عتیق مقایسه می‌کند؛ و برتری عیسی و مکاشفه نهایی محبت و رحمت خدا را در او نشان می‌دهد. کتاب یعقوب، از آن دسته کتاب‌های عهد جدید است که مثل کتاب امثال، از جملات حکیمانه‌ای خطاب به پیروان عیسی استفاده می‌کند.

ما از پروژه انجیل بابت فراهم کردن این برنامه ممنونیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به www.bibleproject.com مراجعه کنید.

دربارۀ ناشر

برنامه‌های مطالعۀ مربوطه

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید