محبت جاودانی خدا | BibleProject

محبت جاودانی خدا | BibleProject

انجیل یوحنا گزارشی عینی درباره‌ٔ عیسی است که توسط یکی از دوستان بسیار نزدیک او نوشته شده. در این طرح ۹ روزه، می‌خوانید چطور عیسی به عنوان خدای جسم شدهٔ اسرائیل، انسان شد؛ او هم مسیح و هم پسر خداست، و به کسانی که به او ایمان آورند، حیات جاودان می‌بخشد.

ما از پروژه انجیل بابت فراهم کردن این برنامه ممنونیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به www.bibleproject.com مراجعه کنید.

دربارۀ ناشر

برنامه‌های مطالعۀ مربوطه

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید