نامه‌های پولس | BibleProject

نامه‌های پولس | BibleProject

این طرح شما را به سفری۶۰ روزه در میانِ نامه‌های پولس می‌برد. هر کتاب شامل فیلم‌هایی است که به طور خاص برای ارتقای درک و تعامل شما با کلام خدا طراحی شده‌اند.

ما از پروژه انجیل بابت فراهم کردن این برنامه ممنونیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به www.bibleproject.com مراجعه کنید.

دربارۀ ناشر

برنامه‌های مطالعۀ مربوطه

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید