فیض من تو را کافی است: یک مطالعه بر اساس دوم قرنتیان باب دوازدهم

فیض من تو را کافی است: یک مطالعه بر اساس دوم قرنتیان باب دوازدهم

10 روز

عیسی مسیح به پولس رسول گفت: «فیض من تو را کافی است.» آیا داستان مرتبط با این وعده را می‌دانید؟ زندگی پولس همراه با سختی‌های زیاد بود. این نیایش تفسیر تمام آیات هفت الی ده کتاب دوم قرنتیان باب دوازدهم بوسیله دیوید گازیک است.، آرامش و امید را در کلام خدا پیدا کنید. دلگرم باشید که فیض خدا برای شما کافی است!

ناشر

از Enduring Word برای ارائه این طرح تشکر می کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: http://farsi.enduringword.com/

دربارۀ ناشر