YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

همه چیز برای تو در درون خداوند نو شده است

همه چیز برای تو در درون خداوند نو شده است

دوست عزیز، چقدر قشنگه وقتی میفهمی در دل عیسی جا داری، این آغازی نو برای راه های توست. میتونی با این حس و نگاه نو، ماجراجوی کنی و بیشتر به عمق های دل عیسی برسی. از تو دعوت میکنم تا در این برنامه مطالعاتی سه روزه با ما همراه باشی.

مایلیم از Jesus.net برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: https://doustibakhoda.com/mojeze/

About The Publisher