عیسی: پرچم پیروزی‌ما

عیسی: پرچم پیروزی‌ما

7روز

زمانی که ما عید رستاخیر را جشن می‌گیریم، در واقع برزگترین پیروزی که در تاریخ رخ داده است را جشن می‌گیریم. به وسیلهٔ مرگ و رستاخیز مسیح، او برای همیشه قدرت گناه و قبر و مرگ و تمامی اثرات جانبی آنها را شکست داد، و او تصمیم گرفت که این پیروزی را با ما تقسیم کند. در این هفتهٔ رستاخیز، بیایید گره‌های محکمی که او گشود را بررسی کنیم، بر نبردی که او برای ما جنگید بیندیشیم، و او را بستاییم چراکه پرچم پیروزی ماست.

مایل هستیم که از کلیسای هایلند برای این رازگاهان تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا به وبسایت ذیل مراجعه کنید: https://www.churchofthehighlands.com
دربارۀ ناشر

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید