YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

عیسی: پرچم پیروزی‌ما

عیسی: پرچم پیروزی‌ما

زمانی که ما عید رستاخیر را جشن می‌گیریم، در واقع برزگترین پیروزی که در تاریخ رخ داده است را جشن می‌گیریم. به وسیلهٔ مرگ و رستاخیز مسیح، او برای همیشه قدرت گناه و قبر و مرگ و تمامی اثرات جانبی آنها را شکست داد، و او تصمیم گرفت که این پیروزی را با ما تقسیم کند. در این هفتهٔ رستاخیز، بیایید گره‌های محکمی که او گشود را بررسی کنیم، بر نبردی که او برای ما جنگید بیندیشیم، و او را بستاییم چراکه پرچم پیروزی ماست.

مایل هستیم که از کلیسای هایلند برای این رازگاهان تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا به وبسایت ذیل مراجعه کنید: https://www.churchofthehighlands.com
About The Publisher