دعا در یوورژن

برنامه نیایش روزانه شما

گفتگوی صادقانه با خدا، در اجتماع.

می‌خواهید با خدا صحبت کنید، اما نمی‌دانید چه باید بگویید؟ نیایش هدایت شده می‌تواند به شما در یادگیری نحوه نیایش کمک کند، و شما را گام به گام از طریق یک تجربه دعایی که برطبق دعای ربانی ساخته شده، هدایت می‌کند.

دعا در یوورژن

دعاها را به لیست دعای خود اضافه کنید.

دعا در یوورژن

دعاهایتان را خصوصی نگه دارید یا دوستانتان را دعوت کنید تا با شما دعا کنند.

دعا در یوورژن

یادآوری های نیایش را تنظیم کنید، و اجازه دهید برنامه به شما در ایجاد یک عادت دعا کمک کند.

دعا در یوورژن

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید