دعا در یوورژن

برنامه نیایش روزانه شما

گفتگوی صادقانه با خدا، در اجتماع.

دعاها را به لیست دعای خود اضافه کنید.

دعاهایتان را خصوصی نگه دارید یا دوستانتان را دعوت کنید تا با شما دعا کنند.

یادآوری های نیایش را تنظیم کنید، و اجازه دهید برنامه به شما در ایجاد یک عادت دعا کمک کند.

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.