مَتّی 1

1
شجره‌نامۀ عیسی مسیح
مَتّی 1‏:1‏-17 – لوقا 3‏:23‏-28 مَتّی 1‏:3‏-6 – روت 4‏:18‏-22 مَتّی 1‏:7‏-11 – اول تواریخ 3‏:10‏-17
1کتاب تاریخچۀ#1‏:1 یا: ”کتاب شجره‌نامۀ عیسی مسیح“. عیسی مسیح،
پسر داوود، پسر ابراهیم:
2ابراهیم، اسحاق را آورد،
اسحاق، یعقوب را،
و یعقوب، یهودا و برادرانش را.
3یهودا، فِرِص و زِراح را از تامار آورد.
فِرِص، حِصْرون را آورد،
و حِصْرون، رام را.
4رام، عَمّیناداب را آورد،
عَمّیناداب، نَحشون را،
و نَحشون، سَلمون را.
5سَلمون، بوعَز را از راحاب آورد،
و بوعَز، عوبید را از روت.
عوبید، یَسا را آورد،
6و یَسا، داوود پادشاه را.
داوود، سلیمان را از زن اوریا آورد.
7سلیمان، رِحُبعام را آورد،
رِحُبعام، اَبیّا را،
و اَبیّا، آسا را.
8آسا، یَهوشافاط را آورد،
یَهوشافاط، یورام را،
و یورام، عُزّیا را.
9عُزّیا، یوتام را آورد،
یوتام، آحاز را،
و آحاز، حِزِقیا را.
10حِزِقیا، مَنَسی را آورد،
مَنَسی، آمون را،
و آمون، یوشیا را.
11یوشیا، یِکُنیا و برادرانش را آورد.
در این زمان یهودیان به بابِل تبعید شدند.
12پس از تبعید یهودیان به بابِل:
یِکُنیا، شِئَلتیئیل را آورد،
و شِئَلتیئیل، زروبابِل را.
13زروبابِل، اَبیهود را آورد،
اَبیهود، اِلیاقیم را،
و اِلیاقیم، عازور را.
14عازور، صادوق را آورد،
صادوق، اَخیم را،
و اَخیم، اِلیود را.
15اِلیود، اِلعازار را آورد،
اِلعازار، مَتّان را،
و مَتّان، یعقوب را.
16یعقوب، یوسف همسر مریم را آورد
که عیسی ملقّب به مسیح از او زاده شد.
17بدین قرار، از ابراهیم تا داوود بر روی هم چهارده نسل و از داوود تا زمان تبعید یهودیان به بابِل، چهارده نسل، و از زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل بودند.
میلاد عیسی مسیح
18تولد عیسی مسیح این‌چنین روی داد: مریم، مادر عیسی، نامزد یوسف بود. امّا پیش از آنکه به هم بپیوندند، معلوم شد که مریم از روح‌القدس آبستن است. 19از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمی‌خواست مریم را رسوا کند، بر آن شد که بی سر و صدا از او جدا شود. 20امّا چون این تصمیم را گرفت، به ناگاه فرشتۀ خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: «ای یوسف، پسر داوود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا آنچه در بطن وی قرار گرفته، از روح‌القدس است. 21او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی#1‏:21 ”عیسی“ یعنی «یهوه نجات‌دهنده است». خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید.» 22این همه رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود، به حقیقت پیوندد که:
23«باکره آبستن شده، پسری به دنیا خواهد آورد
و او را عِمانوئیل خواهند نامید،»#اِشعیا ۷‏:۱۴.
که به‌معنی ’خدا با ما‘ است. 24چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشتۀ خداوند به او فرمان داده بود، انجام داد و زن خود را گرفت. 25امّا با او همبستر نشد تا او پسر خود را به دنیا آورد؛ و یوسف او را عیسی نامید.

اکنون انتخاب شده:

مَتّی 1: nmv

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید