صدا

«کتاب‌مقدس» صوتی

بشنويد یهودا 1

0:00

0:00

باب‌ قبلیباب بعدی

App icon

اجازه دهید برنامه کتاب‌مقدس برای شما بخواند

هر کجا که هستید به کلام خدا گوش دهید!

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید