YouVersion Logo
Search Icon

Galaterbrevet 4

4
1Jag menar att så länge arvtagaren inte är myndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, trots att han egentligen äger allt. 2Han måste rätta sig efter vad hans förmyndare och förvaltare säger, ända fram till den tid som hans far har bestämt. 3Så var det också för oss så länge vi var omyndiga. Vi var slavar under den här världens stadgar.#4:3 Eller: världens makter. 4Men när tiden var inne sände Gud sin Son. Han föddes av en kvinna och var född under lagen 5för att köpa dem fria som står under lagen, så att vi kunde få barnens rätt. 6Och eftersom ni är barn har Gud sänt sin Sons Ande in i vårt hjärta, som ropar: ”Abba#4:6 Det arameiska ordet abba betyder pappa., Fader”. 7Du är alltså inte längre slav, utan barn. Och i egenskap av barn har du också av Gud gjorts till arvtagare.
Vänd inte tillbaka till slaveriet
8Innan ni kände Gud var ni slavar under gudar som faktiskt inte är några gudar. 9Hur kan ni då när ni har lärt känna Gud, eller rättare sagt, sedan Gud har lärt känna er, vilja vända tillbaka och bli slavar igen under dessa svaga och ynkliga stadgar#4:9 Eller: ynkliga makter.? 10Ni iakttar olika dagar och månader och högtider och år. 11Jag är rädd för att mitt arbete för er varit bortkastat.
12Jag vädjar till er, syskon: bli som jag. Jag har ju blivit som ni. Ni har aldrig gjort mig något ont. 13Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom och förkunnade evangeliet för er. 14Men trots att min kroppsliga svaghet kunde ha varit en prövning för er, hånade ni mig inte eller stötte bort mig. Nej, ni välkomnade mig som om jag hade varit en ängel från Gud, eller till och med Kristus Jesus själv. 15Vart har er glädje tagit vägen? Jag kan intyga att ni skulle ha rivit ut era ögon och gett dem till mig om det hade varit möjligt. 16Men nu verkar jag ha blivit er fiende, eftersom jag säger er sanningen!
17Dessa människor som är så hängivna för er skull handlar inte för ert bästa. De försöker bara få er bort från mig, så att ni ska bli hängivna dem istället. 18Och visst är hängivenhet bra, bara den gäller en god sak, så var hängivna även när jag inte är hos er. 19Mina barn, som jag än en gång med smärta måste föda fram, tills Kristus förkroppsligas i er: 20jag önskar att jag var hos er nu, så att jag kunde ändra mitt tonfall. Jag vet verkligen inte vad jag ska ta mig till med er.
Abrahams två barn
21Säg mig, ni som vill vara under lagen: hör ni inte vad lagen säger? 22Det står ju att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan.#4:22 Jfr 1 Mos 16:1-4; 21:1-3. 23Hans son med slavinnan föddes enligt naturens lagar, men den fria kvinnans son föddes som ett resultat av ett löfte.
24Men det ligger också en djupare mening i detta: De två kvinnorna representerar två förbund. Det första förbundet är från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. 25Hagar är berget Sinai i Arabien, en symbol för det nuvarande Jerusalem, som lever i slaveri med sina barn. 26Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt. Det är vår mor. 27Det står skrivet:
”Sjung av glädje, du ofruktsamma, som aldrig fött barn!
Jubla, ropa av glädje, du som aldrig fött!
Den övergivna ska ha fler barn
än hon som har en man.”#4:27 Se Jes 54:1.
28Ni, syskon, är löftets barn, precis som Isak. 29Han som var född på ett naturligt sätt förföljde då den som var född i enlighet med Anden. Så är det också nu. 30Vad säger då Skriften?
”Driv bort slavinnan och hennes son!
Slavinnans son ska inte få dela arvet
tillsammans med den fria kvinnans son.”#4:30 Se 1 Mos 21:10.
31Alltså, syskon, är vi inte slavinnans utan den fria kvinnans barn.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy