Galaterbrevet 5
NUB

Galaterbrevet 5

5
Förlora inte den frihet Kristus har gett er
1Till friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen tvinga in er under slavoket igen. 2Lyssna på vad jag, Paulus, säger: om ni låter omskära er har ni ingen nytta av Kristus. 3Jag försäkrar en gång till: var och en som låter omskära sig är också skyldig att hålla hela lagen. 4Ni som vill bli rättfärdiga genom lagen har hamnat utanför Kristus och utanför nåden. 5Vi väntar nämligen i Anden, genom tron, på rättfärdigheten, vårt hopp. 6I Kristus spelar det därför ingen roll om man är omskuren eller ej. Det enda som betyder något är tron som verkar i kärlek.
7Ni fick en bra start på ert lopp. Vem är det nu som har ställt sig i vägen så att ni inte längre lyder sanningen? 8Ni har i alla fall inte blivit övertalade av honom som har kallat er. 9En liten bit jäst får hela degen att jäsa. 10För min del litar jag på Herren beträffande att ni inte ska ändra på ert sätt att tänka. Men den som skapar förvirring bland er kommer att få sin dom, vem det än är.
11Syskon, om jag fortfarande förkunnade omskärelse, varför skulle jag då hela tiden vara förföljd? Då skulle ju det anstötliga med korset vara borta. 12Dessa som ställer till med oro bland er borde skära av sig alltsammans.
Låt Anden leda er
13Syskon, ni är kallade till frihet. Men utnyttja inte friheten till att följa er gamla mänskliga natur, utan tjäna varandra i kärlek. 14Detta bud sammanfattar hela lagen: ”Du ska älska din medmänniska som dig själv.”#5:14 Se 3 Mos 19:18. 15Men om ni istället sårar och gör varandra illa, se då till att ni inte uppslukas av varandra.
16Jag uppmanar er därför att låta Anden leda er, så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur. 17Den mänskliga naturen vill sätta sig mot Anden och Anden mot den mänskliga naturen. Dessa står nämligen mot varandra och hindrar er att göra det ni vill. 18Men om Anden får leda er, är ni inte längre under lagen.
19Vad den mänskliga naturen åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, orgier, 20avgudadyrkan, magi, fiendskap, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, falska läror, 21maktkamp, fylleri, vilda fester och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike.
22Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 23mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sådant. 24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. 25Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. 26Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Learn More About nuBibeln