YouVersion Logo
Search Icon

Efesierbrevet 3

3
Gud visar sin hemliga plan
1Därför: Jag, Paulus, Kristus Jesus fånge för er skull, ni som var hedningar…#3:1 I grundtexten verkar satsen vara oavslutad och får troligen sin fortsättning i den bön som börjar i v. 14.
2Ni har säkert hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig för er skull, 3hur denna hemlighet#3:3 Se not till 1:9. avslöjades för mig, som jag kort skrev om tidigare.#3:3 Paulus syftar antagligen på 1:9-10, där han beskriver hur Kristus enligt Guds plan nu är härskare över hela universum. 4Och när ni läser det, kommer ni att förstå att jag känner till Kristus hemlighet. 5Den avslöjades aldrig för tidigare generationer, men nu har den uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter: 6I Kristus Jesus och genom evangeliet om honom har hedningarna samma arvsrätt som vi, tillhör samma kropp som vi, och har del i löftet som vi. 7Jag blev evangeliets tjänare genom Guds nådegåva som han gav mig genom sin kraft och makt.
8Jag, den allra minsta av alla heliga#3:8 Paulus hade förföljt och låtit döda Jesus efterföljare. Jfr Apg 7-9., fick denna nåd att bland hedningarna förkunna evangeliet om Kristus ofattbara rikedom 9och upplysa alla om den plan med denna hemlighet som tidsåldrarna igenom har varit gömd hos Gud, alltings skapare. 10Detta var för att härskarna och makterna#3:10 Se not till 1:21. i den himmelska världen genom församlingen skulle lära känna Guds vishet och dess mångfald. 11Detta har varit Guds eviga plan, som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre.
12I honom och genom tron på honom kan vi med tillförsikt frimodigt komma inför Gud. 13Jag ber er därför att inte vara ledsna över de lidanden jag måste gå igenom för er skull, för mitt lidande är er härlighet.
Paulus ber för församlingen
14Därför faller jag ner inför Fadern, 15han från vilken allt vad far heter i himlen och på jorden får sitt namn. 16Jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin Ande, 17så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken. 18Då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden och längden, höjden och djupet 19och lära känna hans kärlek, som är långt mer än någon någonsin kan förstå. Så ska ni uppfyllas av hela Guds fullhet.#3:19 Paulus använde ordet fullhet för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att den gudomliga fullheten styr människors öde. Enligt gnosticismen var ”fullheten” summan av många mindre andemakter.
20Han som verkar i oss med sin kraft och kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss, 21han ska bli ärad i församlingen genom Kristus Jesus, i alla generationer i all evighet, amen.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy