Efesierbrevet 2
NUB

Efesierbrevet 2

2
Nytt liv i gemenskapen med Kristus
1Ni var döda i era överträdelser och synder, 2då ni levde på den nuvarande världens vis. Ni följde härskaren över luftens rike, den andemakt som nu verkar i olydnadens människor. 3På det sättet levde vi allihop förut. Vi följde våra mänskliga impulser och lät kroppens begär och våra egna tankar styra oss. Av naturen var vi vredens barn, precis som alla andra.
4Men vår Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss så mycket 5att han gjorde oss levande tillsammans med Kristus, trots att vi var döda genom våra överträdelser. Det är av nåd som ni är räddade. 6Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen i Kristus Jesus, 7för att i kommande tidsåldrar visa sin överväldigande rika nåd i godheten mot oss i Kristus Jesus.
8Ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva, utan det är en gåva från Gud, 9inte på grund av gärningar, och därför kan heller ingen skryta. 10Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud från början planerade att vi skulle göra.
Alla är ett i gemenskapen med Kristus
11Kom därför ihåg att ni som var födda hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, utifrån den fysiska omskärelse som människor utför, 12kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utan medborgarskap i Israel, utan delaktighet i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud här i världen. 13Men nu har ni i Kristus, ni som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristus blod.
14Han är nämligen vår fred, han som gjorde de två till ett och rev ner fiendskapens skiljemur. 15Han har i sin kropp tillintetgjort lagen med dess bud och föreskrifter, för att i sig skapa en ny människa av de två, och därmed stifta fred. 16I denna enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, där han dödade fiendskapen. 17Han kom med evangeliet om fred för er som var långt borta, och fred för dem som var nära. 18Och nu kan vi båda genom honom komma inför Fadern, i en och samma Ande.
19Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan har samma medborgarskap som de heliga och tillhör Guds husfolk. 20Ni är byggda på apostlarnas och profeternas#2:20 Detta syftar antagligen på de profeter som verkade i församlingarna. Se 3:5. grund, med Kristus Jesus själv som hörnsten. 21Det är i honom som hela huset fogas samman, så att det byggs upp till ett heligt tempel i Herren. 22I honom fogas också ni samman till en boning åt Gud i Anden.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Learn More About nuBibeln