YouVersion Logo
Search Icon

Exodul 15

15
Cântarea de laudă
1Atunci#Jud. 5:1. 2 Sam. 22:1. Ps. 106:12., Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis:
„Voi cânta#Vers. 21. Domnului, căci Și-a arătat slava:
A năpustit în mare pe cal și pe călăreț.
2Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de#Deut. 10:21. Ps. 18:2; 22:3; 59:17; 62:6; 109:1; 118:14; 140:7. Is. 12:2. Hab. 3:18,19. laudă:
El m-a scăpat.
El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda.
El este Dumnezeul tatălui#Cap. 3:15,16. meu: pe El Îl voi#2 Sam. 22:47. Ps. 99:5; 118:28. Is. 25:1. preamări.
3Domnul este un războinic#Ps. 24:8. Apoc. 19:11. viteaz:
Numele#Cap. 6:3. Ps. 83:18. Lui este Domnul.
4El a aruncat în mare carele#Cap. 14:28. lui Faraon și oastea lui;
Luptătorii lui aleși#Cap. 14:7. au fost înghițiți în Marea Roșie.
5I-au acoperit#Cap. 14:28. valurile
Și s-au coborât#Neem. 9:11. în fundul apelor, ca o piatră.
6Dreapta#Ps. 118:15,16. Ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria;
Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași.
7Prin mărimea măreției#Deut. 33:26. Tale,
Tu trântești la pământ pe vrăjmașii Tăi;
Îți dezlănțui mânia
Și ea-i mistuie#Ps. 59:13. ca pe#Is. 5:24; 47:14. o trestie.
8La suflarea#Cap. 14:21. 2 Sam. 22:16. Iov 4:9. 2 Tes. 2:8. nărilor Tale, s-au îngrămădit apele,
S-au ridicat talazurile#Ps. 78:13. Hab. 3:10. ca un zid
Și s-au închegat valurile în mijlocul mării.
9Vrăjmașul#Jud. 5:30. zicea: ‘Îi voi urmări, îi voi ajunge,
Voi împărți#Gen. 49:27. Is. 53:12. Luca 11:22. prada de război;
Mă voi răzbuna pe ei,
Voi scoate sabia și-i voi nimici cu mâna mea!’
10Dar Tu ai#Cap. 14:21. suflat cu suflarea Ta
Și marea#Vers. 5. Cap. 14:28. i-a acoperit;
Ca plumbul s-au afundat
În adâncimea apelor.
11Cine#2 Sam. 7:22. 1 Împ. 8:23. Ps. 71:19; 86:8; 89:6,8. Ier. 10:6; 49:19. este ca Tine între dumnezei, Doamne?
Cine este ca Tine minunat#Is. 6:3. în sfințenie,
Bogat în fapte de laudă
Și făcător#Ps. 77:14. de minuni?
12Tu Ți-ai întins mâna#Vers. 6. dreaptă,
Și i-a înghițit pământul.
13Prin îndurarea Ta, Tu ai#Ps. 77:15,20; 78:52; 80:1; 106:9. Is. 63:12,13. Ier. 2:6. călăuzit
Și ai izbăvit pe poporul acesta,
Iar prin puterea Ta îl îndrepți
Spre#Ps. 78:54. locașul sfințeniei Tale.
14Popoarele#Num. 14:14. Deut. 2:25. Ios. 2:9,10. vor afla lucrul acesta și se vor cutremura:
Apucă groaza#Ps. 48:6. pe filisteni,
15Se înspăimântă#Gen. 36:40. căpeteniile#Deut. 2:4. Edomului
Și un tremur apucă pe#Num. 22:3. Hab. 3:7. războinicii lui Moab.
Toți#Ios. 5:1. locuitorii Canaanului leșină de la inimă.
16Îi va apuca#Deut. 2:25; 11:25. Ios. 2:9. teama și spaima;
Iar văzând măreția brațului Tău,
Vor sta muți ca#1 Sam. 25:37. o piatră,
Până va trece poporul Tău, Doamne!
Până va trece
Poporul pe care Ți l-ai#Cap. 19:5. Deut. 32:9. 2 Sam. 7:23. Ps. 74:2. Is. 43:1,3; 51:10. Ier. 31:11. Tit 2:14. 1 Pet. 2:9. 2 Pet. 2:1. răscumpărat.
17Tu îi vei aduce și-i vei așeza#Ps. 44:2; 80:8. pe muntele moștenirii Tale,
În locul pe care Ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne,
La Templul#Ps. 78:54. pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne!
18Și Domnul#Ps. 10:16; 29:10; 146:10. Is. 57:15. va împărăți în veac și în veci de veci.
19Căci caii#Cap. 14:23. Prov. 21:31. lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat în mare,
Și Domnul#Cap. 14:28,29. a adus peste ei apele mării;
Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării.”
20Maria#Jud. 4:4. 1 Sam. 10:5., prorocița#Num. 26:59., sora lui Aaron, a#1 Sam. 18:6. luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu#Jud. 11:34; 21:21. 2 Sam. 6:16. Ps. 68:11,25; 149:3; 150:4. timpane și jucând.
21Maria răspundea#1 Sam. 18:7. copiilor lui Israel#Vers. 1.: „Cântați Domnului, căci Și-a arătat slava:
A năpustit în mare pe cal și pe călăreț.”
Apele de la Mara
22Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia#Gen. 16:7; 25:18. Șur și, după trei zile de mers în pustie, n-au găsit apă. 23Au ajuns la#Num. 33:8. Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara, pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara (Amărăciune). 24Poporul a cârtit#Cap. 16:2; 17:3. împotriva lui Moise, zicând: „Ce avem să bem?” 25Moise a strigat#Cap. 14:10; 17:4. Ps. 50:15. către Domnul, și Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat#2 Împ. 2:21; 4:41. în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul#Ios. 24:25. poporului legi și porunci și acolo l-a pus la#Cap. 16:4. Deut. 8:2,16. Jud. 2:22; 3:1,4. Ps. 66:10; 81:7. încercare. 26El a zis: „Dacă#Deut. 7:12,15. vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile#Deut. 28:27,60. cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul#Cap. 23:25. Ps. 41:3,4; 103:3; 147:3., care te vindecă.” 27Au ajuns la#Num. 33:9. Elim, unde erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici. Și au tăbărât acolo, lângă apă.

Currently Selected:

Exodul 15: VDC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy