YouVersion Logo
Search Icon

Exodul 14

14
Trecerea Mării Roșii
1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Spune copiilor lui Israel să se întoarcă#Cap. 13:18. și să tăbărască înaintea Pi-Hahirotului#Num. 33:7., între Migdol#Ier. 44:1. și mare, față în față cu Baal-Țefon: în dreptul locului acestuia să tăbărâți, lângă mare. 3Faraon va zice despre copiii lui Israel: ‘S-au#Ps. 71:11. rătăcit prin țară; îi închide pustia.’ 4Eu#Cap. 4:21; 7:3. voi împietri inima lui Faraon, și-i va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava#Cap. 9:16. Vers. 17,18. Rom. 9:17,22,23. Mea, și#Cap. 7:5. egiptenii vor ști că Eu sunt Domnul.” Copiii lui Israel au făcut așa. 5S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci, inima#Ps. 105:25. lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis: „Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească?” 6Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. 7A luat#Cap. 15:4. șase sute de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului; în toate erau luptători. 8Domnul a împietrit#Vers. 4. inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui#Cap. 6:1; 13:9. Num. 33:3. Israel ieșiseră gata de luptă. 9Egiptenii#Cap. 15:9. Ios. 24:6. i-au urmărit, și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pi-Hahirot, față în față cu Baal-Țefon. 10Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat#Ios. 24:7. Neem. 9:9. Ps. 34:17; 107:6. către Domnul după ajutor. 11Ei au zis#Ps. 106:7,8. lui Moise: „Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? 12Nu-ți#Cap. 5:21; 6:9. spuneam noi în Egipt: ‘Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie’?” 13Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeți#2 Cron. 20:15,17. Is. 41:10,13,14. de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care-i vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. 14Domnul#Vers. 25. Deut. 1:30; 3:22; 20:4. Ios. 10:14,42; 23:3. 2 Cron. 20:29. Neem. 4:20. Is. 31:4. Se va lupta pentru voi, dar voi stați#Is. 30:15. liniștiți.” 15Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. 16Tu#Vers. 21,26. Cap. 7:19. ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. 17Eu voi împietri#Vers. 8. Cap. 7:3. inima egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui vor face să se arate slava#Vers. 4. Mea. 18Și vor ști#Vers. 4. egiptenii că Eu sunt Domnul când Faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava Mea.” 19Îngerul lui Dumnezeu, care#Cap. 13:21; 23:20; 32:34. Num. 20:16. Is. 63:9. mergea înaintea taberei lui Israel, Și-a schimbat locul și a mers înapoia lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoia lor. 20El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta#Is. 8:14. 2 Cor. 4:3. pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. 21Moise și-a întins#Vers. 16. mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat#Ps. 66:6. marea, și apele s-au despărțit#Cap. 15:8. Ios. 3:16. Ios. 4:23. Neem. 9:11. Ps. 74:13; 106:9; 114:3. Is. 63:12. în două. 22Copiii#Vers. 29. Cap. 15:19. Num. 33:8. Ps. 66:6; 78:13. Is. 63:16. 1 Cor. 10:1. Evr. 11:29. lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, și apele stăteau ca un zid#Hab. 3:10. la dreapta și la stânga lor. 23Egiptenii i-au urmărit, și toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. 24În straja dimineții, Domnul#Ps. 77:17., din stâlpul de foc și de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeală în tabăra egiptenilor. 25A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: „Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul Se#Vers. 14. luptă pentru el împotriva egiptenilor.” 26Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ți#Vers. 16. mâna spre mare, și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor.” 27Moise și-a întins mâna spre mare. Și, înspre dimineață, marea și-a luat#Ios. 4:18. iarăși repeziciunea cursului și, la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit#Cap. 15:1,7. pe egipteni în mijlocul mării. 28Apele s-au#Hab. 3:8,13. întors și au#Ps. 106:11. acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel; niciunul măcar n-a scăpat. 29Dar copiii#Vers. 22. Ps. 77:20. Ps. 78:52,53. lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. 30În ziua aceea, Domnul a izbăvit#Ps. 106:8,10. pe Israel din mâna egiptenilor, și Israel a văzut#Ps. 58:10; 59:10. pe egipteni morți pe țărmul mării. 31Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut#Cap. 4:31; 19:9. Ps. 106:12. Ioan 2:11; 11:45. în Domnul și în robul Său Moise.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;