PročJežíš?

Den 6 z 7 • Dnešní čtení

Ztišení

Naděje

Uplynuly tři dny od Ježíšovy smrti. Poslední z jeho následovníků se plni strachu schovávají. Pak se ale začne dít něco zvláštního. Několik žen se bylo podívat k Jeho hrobu a našlo prázdný hrob. Když konečně najdou odvahu říct o tom ostatním, tak jim to samozřejmě nikdo nevěří. Vždyť byl celou dobu hlídaný! Pokud je hrob prázdný, pak je to proto, že Ježíšovo tělo někam přenesli.

Jenže potom se Ježíš objevuje dalším a dalším lidem a nakonec se Ježíš objeví živý a zdravý přímo mezi jeho následovníky a dokonce s nimi jí. Tomáše nechává, aby se dotkl jeho zranění z kříže. Pak se nimi setkává dalších čtyřicet dní a připravuje je na to, co má přijít. Na to, aby vyšli ze svých úkrytů a přinesli zprávu o prázdném hrobě a rozšířili do celého světa zprávu o tom, že Ježíš žije. K tomu, aby ji rozšířili až k Tobě dnes!