PročJežíš?

Den 5 z 7 • Dnešní čtení

Ztišení

Bláznova smrt

Jak jinak to mohlo dopadnout? Ježíš byl zrazen jedním z jeho následovníků a blízkých přátel – Jidášem. A potom na nátlak židovské náboženské elity ukřižován. Možná by to dopadlo trochu jinak, kdyby se hájil. Ale On je prakticky dobrovolně nechává, aby mu vzali život. Jeho následovníci se rozutekli. Jediné, co po něm zbylo, byla Jeho zvláštní předpověď o vlastní smrti a o tom, že tři dny po své smrti znovu ožije a poměrně zvláštní způsob, kterým náhle zemřel.