Objevování: Základní pravdy Nového Zákona

Objevování: Základní pravdy Nového Zákona

13 Dni

Pokud vyznáme Ježíše svým Pánem, naše životy se navždy změní - ale jak vytrvat ve své víře? Počínaje od prvotní církve, věřící vždy drželi nezbytné duchovní zvyky a drželi se základních pravd. Toto studium tě provede 13ti klíčovými biblickými pasážemi, které nabízí vodítka pro život následovníka Ježíše. Objev základní principy křesťanské víry v učení Krista a prvních apoštolů.

Autor

Rádi bychom poděkovali každému domě za Krista za poskytnutí tohoto plánu. Další informace naleznete na adrese: http://www.ehc.org

O vydavateli

Více než 1000 dokončení