PročJežíš?

Ztišení

Lhář nebo blázen?

Zrovna, když Ježíšovo učení a činy začínají být tak populární a má tolik následovníků, začíná o sobě říkat matoucí věci. Z jeho výroků se zdá, jakoby si kladl nárok na to, že je něčím víc, než učitelem, léčitelem či prorokem, za kterého jej lidé považovali. Tvrdí, že existoval dřív, než praotec všech Židů, Abraham. Tvrdí, že jednou vzkřísí všechny lidi. A nakonec tvrdí, že On a Bůh jsou jedno. Na všechna tato tvrzení reagují Židé stejně – berou do ruky kameny. Je jim totiž jasné, že ten tesař přirovnává sám sebe k Bohu! A měli pravdu, to je šílené tvrzení. Každý, kdo něco takového tvrdí, je buď lhář, nebo blázen.

A pak se stalo to, co se dalo čekat...