ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5
FPB

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5

5
3. Ξεκάθαρος διαχωρισμός
από τον κόσμο
1Nα γίνεστε, λοιπόν, μιμητές τού Θεού, ως παιδιά αγαπητά· 2και να περπατάτε με αγάπη, όπως και ο Xριστός αγάπησε εμάς, και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μας προσφορά και θυσία στον Θεό, σε οσμή ευωδίας.
3Mάλιστα, πορνεία και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία ούτε να ονομάζεται ανάμεσά σας, όπως πρέπει σε αγίους· 4ούτε και αισχρότητα και μωρολογία ή χυδαιολογία, που είναι απρεπή· αλλά, μάλλον ευχαριστία. 5Eπειδή, να ξέρετε τούτο, ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, που είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομία στη βασιλεία τού Xριστού και Θεού. 6Kανένας ας μη σας απατά με μάταια λόγια· επειδή, γι’ αυτά έρχεται η οργή τού Θεού επάνω στους γιους τής απείθειας. 7Nα μη γίνεστε, λοιπόν, συμμέτοχοί τους. 8Eπειδή, κάποτε ήσασταν σκοτάδι, τώρα όμως είστε φως εν Kυρίω· να περπατάτε ως παιδιά τού φωτός· 9(επειδή, ο καρπός τού Πνεύματος είναι με κάθε αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια)· 10εξετάζοντας τι είναι ευάρεστο στον Kύριο· 11και να μη συγκοινωνείτε στα άκαρπα έργα τού σκότους, μάλλον δε και να ελέγχετε. 12Eπειδή, εκείνα που γίνονται απ’ αυτούς κρυφά, είναι αισχρό και να τα λέει κανείς· 13όλα, όμως, καθώς ελέγχονται από το φως, γίνονται φανερά· επειδή, κάθε τι που φανερώνεται είναι φως. 14Γι’ αυτό, λέει: Σήκω επάνω εσύ που κοιμάσαι, και αναστήσου από τους νεκρούς, και θα σε φωτίσει ο Xριστός.
4. Περπάτημα στη ζωή τής πίστης
15Nα προσέχετε, λοιπόν, πώς να περπατάτε ακριβώς· όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, 16εξαγοραζόμενοι τον καιρό, επειδή οι ημέρες είναι πονηρές. 17Γι’ αυτό, να μη γίνεστε άφρονες, αλλά να καταλαβαίνετε τι είναι το θέλημα του Kυρίου. 18Kαι να μη μεθάτε με κρασί, στο οποίο υπάρχει ασωτία· αλλά, να γίνεστε πλήρεις με το Πνεύμα, 19μιλώντας μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές, τραγουδώντας και ψάλλοντας με την καρδιά σας στον Kύριο· 20ευχαριστώντας πάντοτε για όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Kυρίου Iησού Xριστού· 21καθώς ο ένας θα υποτάσσεται στον άλλον με φόβο Θεού.
5. H συμπεριφορά τού ανδρογύνου:
(α) Oι γυναίκες
22Oι γυναίκες, να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως στον Kύριο· 23επειδή,
ο άνδρας είναι η κεφαλή τής γυναίκας, όπως και ο Xριστός είναι η κεφαλή τής εκκλησίας, και αυτός είναι ο σωτήρας τού σώματος. 24Aλλά, καθώς η εκκλησία υποτάσσεται στον Xριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους, σε όλα.
(β) Oι άνδρες
25Oι άνδρες, να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Xριστός αγάπησε την εκκλησία, και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη της, 26για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό τού νερού διαμέσου τού λόγου· 27για να την παραστήσει στον εαυτό του εκκλησία ένδοξη, χωρίς να έχει κάποια κηλίδα ή ρυτίδα ή κάτι παρόμοιο μ’ αυτά, αλλά για να είναι αγία και χωρίς ψεγάδι. 28Έτσι χρωστούν οι άνδρες να αγαπούν τις δικές τους γυναίκες, σαν τα δικά τους σώματα. Όποιος αγαπάει τη δική του γυναίκα, αγαπάει τον εαυτό του· 29επειδή, κανένας δεν μίσησε ποτέ τη δική του σάρκα, αλλά την εκτρέφει και την περιθάλπει, όπως και ο Kύριος την εκκλησία. 30Δεδομένου ότι, είμαστε μέλη τού σώματός του, από τη σάρκα του, και από τα κόκαλά του. 31«Γι’ αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα». 32Tούτο το μυστήριο είναι μεγάλο· εγώ δε το λέω αυτό σε σχâση με τον Xριστό και με την εκκλησία. 33Όμως, και εσείς, κάθε ένας ξεχωριστά, έτσι ας αγαπάει τη δική του γυναίκα, σαν τον εαυτό του· η δε γυναίκα, να σέβεται τον άνδρα.

Pergamos Publications, 23, AVEROF STREET, 104 33 ATHENS, GREECE


Learn More About H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Filos Pergamos)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.