SALMOS 94
CTUBI
94
I jisʌntel jontolo' bʌ
1C Yum Dios, jatet mu' bʌ a q'uextan jontolil, pʌsʌ a bʌ.
2Wa'i' ti meloñel come an ti a wenta jini pañimil.
Yom ma' wʌq'ueñob i toj i mul mu' bʌ i chañ'esañob i bʌ.
3C Yum, ¿jayp'ejl to q'uin mi caj i chʌn chañ'esañob i bʌ xmulilob?
4Ch'ejlob i t'an. Mi' chañ'esañob i bʌ.
Pejtel mu' bʌ i cha'leñob mulil mi' lon subob i bʌ ti ñuc.
5Mi' t'uchtañob a cha'año' bʌ, c Yum. Mi' tic'lañob.
6Mi' tsʌnsañob meba' x'ixicob yic'ot meba' alʌlob yic'ot jini ch'oyolo' bʌ ti yambʌ lum tac.
7Mi' yʌlob: Lac Yum ma'anic mi' q'uelon lojon.
Ma'anic mi' c'otel i wut i Dios Jacob, che'ob.
8Tontojet bʌ la, p'isila ti wenta ili c t'an.
¿Jala to mi caj la' taj la' ña'tʌbal?
9Jini tsa' bʌ i mele lac chiquin, ¿xcojc ba?
Jini tsa' bʌ i mele lac wut, ¿xpots' ba?
10Jini mu' bʌ i yʌq'ueñob winicob x'ixicob i tojob i mul ti mojt ti mojt,
¿Mach ba anic mi caj i ju'sʌbeñetla la' pusic'al?
Ña'tʌbil i cha'an Dios pejtel chuqui mi' yujtel.
¿Mach ba yujilic chuqui woli la' mel?
11Cʌmbil i cha'an lac Yum ic' jach chuqui mi' lon ña'tañob winicob.
12Tijicña jini winic ju'sʌbil bʌ i pusic'al a cha'an,
Jini cʌntesʌbil bʌ ti a mandar, c Yum.
13Mi' taj i ñʌch'tilel i pusic'al che' an i tic'lʌntel,
C'ʌlʌl mi' chajpʌbentelob ch'en jini jontolo' bʌ ba' mi caj i yochelob i toj i mul.
14Come lac Yum ma'anic mi caj i choc i cha'año' bʌ.
Ma'anic mi caj i cʌyob.
15Jini tojo' bʌ mi caj i q'uejlelob ti toj.
Pejtel jini tojo' bʌ i pusic'al tijicña mi caj i q'uelob.
16¿Majqui mi caj i coltañon ti contra jini jontolo' bʌ?
¿Majqui mi caj i wa'chocon i bʌ quic'ot, ti' contra jini mu' bʌ i cha'leñob jontolil?
17Machic tsi' coltayon c Yum
Ora tsa' ñʌjch'iyon ti mucoñibʌl.
18Che' bʌ tsa cʌlʌ: Woli' tʌjts'el coc cha'an mulil, cho'on,
Tsa' bʌc' chucuyon letsel, c Yum, cha'an c'ux ma' wubiñon.
19Che' woliyon ti tsic pusic'al cha'an cabʌl chuqui mic ña'tan,
Ma' ñuq'uesʌbeñon c pusic'al.
20Jini jontolo' bʌ año' bʌ i ye'tel, ¿mejl ba i cha'leñob i ye'tel a wic'ot?
Mach a pi'ʌlobic mu' bʌ i c'ʌñob a mandar cha'an mi' tic'lañob winicob.
21Mi' temob i t'an cha'an mi' tsʌnsañob jini toj bʌ.
Mi' yʌc'ob ti chʌmel jini mach bʌ añobic i mul.
22Pero lac Yum jiñʌch chan bʌ ts'ajc ba' mi cochel.
C Dios, jiñʌch ch'entun ba' xuc'ulon ti' tojlel j contrajob.
23Dios mi caj i q'uextʌbeñob i mul.
Mi caj i jisañob cha'an i jontolil.
Lac Yum Dios mi caj i jisañob.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios