SALMOS 92
CTUBI
92
Xuc'ulʌch Dios
1C Yum, la' subentiquet wocolix a wʌlʌ come che'ʌch yom.
I t'ojol jax che' mi' c'ʌyintel i ñuclel a c'aba', come c'ax ñuquet.
2I t'ojol jax che' mi' sujbel a wutslel ti sʌc'ajel,
Yic'ot i xuc'tilel a pusic'al che' ac'ʌlelix.
3La' sujbic ti música am bʌ lujunt'ujm i ch'ajñal, yic'ot ti salterio, yic'ot ti' t'an arpa.
4C Yum, tsa'ix a ñuq'uesʌbeyon c pusic'al cha'an a melbal.
Tijicña jax c pusic'al mic cha'len c'ay come uts'atax a melbal.
5C Yum, wen ñuc a melbal.
Ya' lotol ti a pusic'al ma' ña'tan chuqui yom.
6Jini tonto bʌ mach mejlic i ch'ʌmben isujm. Ma'anic mi' cʌn iliyi:
7Anquese mi' p'ojlelob jini jontolo' bʌ che' bajche' mi' pasel jam, lolom jach.
Come mux i jisʌntelob. Mach colicob ti pejtelel ora.
8Pero jatet c Yum, wen ñuquet ti pejtelel ora.
9Q'uele a contrajob, c Yum. Mux i jisʌntelob.
Pejtel mu' bʌ i cha'leñob jontolil mi caj i pam pujquelob.
10Tsa'ix a wʌq'ueyon c p'ʌtʌlel cha'an mi mʌjlel c cha'an.
Mulbilonix yubil ti tsiji' bʌ aceite.
11Tsa'ix cubi bajche' tsa' chʌmiyob jini jontolo' bʌ.
Tsa'ix j q'uele i jilibalob.
12Mi caj i tsictiyel i wenlel jini toj bʌ winic che' bajche' jini xan.
Mi caj i p'ʌt'an che' bajche' ch'ujte' am bʌ ti Líbano.
13Che'ʌch yilalob pejtel año' bʌ i wi' ti' yotot lac Yum.
Cabʌl mi' cha'leñob nich, cabʌl mi' yʌc'ob i wut.
14C'ʌlʌl che' ñoxobix mi caj i chʌn ac'ob i wut.
Che'ʌch añob bajche' wen yʌx bʌ te' am bʌ i yetsel. Cabʌl i yopol.
15Mi caj i yʌc'ob ti cʌjñel lac Yum cha'an tojʌch.
Jiñʌch c xajlel ba' mic taj c xuc'tilel.
Ma'anic i sajtemal lac Yum.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios