Filippenzen INLEIDING
HTB

Filippenzen INLEIDING

INLEIDING
De apostel Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis (in Efeze of in Rome, dat is niet duidelijk) om zijn vrienden in Filippi te bedanken voor het geld dat zij hem stuurden. Hij begint met zijn vertrouwen in hen uit te spreken en vertelt vervolgens over de problemen waarmee hij in gevangenschap kampt. Hij weet niet of hij spoedig zal sterven of niet, maar mocht het zover komen, dan verheugt hij zich erop bij Christus te zijn. Als hij blijft leven, zal hij doorgaan God zo goed mogelijk te dienen. Hij wijst hun op het voorbeeld van de nederigheid van Christus dat zij moeten navolgen. Verkeerde inzichten moeten krachtig worden bestreden. Hij spoort alle gelovigen aan er hoogstaande normen op na te houden, omdat God alles geeft wat in het leven nodig is.
Het thema van deze persoonlijke brief van Paulus is de vreugde. In het leven van een christen mag er vreugde zijn omdat God van hem houdt, Christus voor hem gestorven is en de Here voor hem zorgt. Zelfs de dood is een vreugde, omdat hij dan voor altijd bij Christus mag zijn. Natuurlijk betekent dit niet dat een christen geen problemen kent. Zoals Christus het kruis op Zich nam, moet elke christen zijn voorbeeld van toewijding aan God volgen, maar wel met de gedachte dat hij een burger van de hemel is (hoofdstuk 3:20).

Het Boek

Copyright © 1979, 1988, 1998, 2007 by Biblica, Inc.®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Learn More About Het Boek