1 Petrus INLEIDING
HTB

1 Petrus INLEIDING

INLEIDING
De apostel Petrus schreef deze brief aan het einde van zijn leven (rond het jaar 60 na Christus) om de Joodse christenen in Klein-Azië te bemoedigen. Hij wijst erop dat lijden deel uitmaakt van het christelijk leven en dat God een onvergankelijke beloning heeft klaarliggen voor wie op Hem vertrouwt. Aan hen die misschien overwegen naar het jodendom terug te keren om op die manier aan de vervolging te ontsnappen, legt Petrus uit dat de christelijke gemeente nu het uitverkoren volk van God is (hoofdstuk 2:9). Vervolgens toont Petrus hun het voorbeeld van Christus, die voor hen geleden heeft. Hij moedigt hen aan diezelfde bereidwilligheid te hebben. De brief eindigt met adviezen aan diverse groepen christenen.
Het thema van 1 Petrus is ‘overwinning door lijden.’ De eerste christenen hadden een moeilijk leven, omdat ze maatschappelijk buitengesloten werden. Deze brief laat echter zien dat een leven met Christus elke prijs waard is. Hoe meer de christen moet lijden, hoe groter de beloning en de blijdschap zal zijn als de heerlijkheid van Christus geopenbaard wordt. De christen moet eenvoudig op Hem vertrouwen en leven met het zicht op de hemel.

Het Boek

Copyright © 1979, 1988, 1998, 2007 by Biblica, Inc.®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.


Learn More About Het Boek