YouVersion Logo
Search Icon

Matúš 1

1
Rodokmeň Ježiša Krista
1Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho:2"Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov;"3"Júda splodil z Támary Fáresa a Záru; Fáres splodil Esroma, Esrom splodil Arama;"4"Aram splodil Aminadaba. Aminadab splodil Násona, Náson splodil Salmona;"5"Salmon splodil Rachaby Bóza, Bóz splodil z Ruty Obéda, Obéd splodil Jeseho;"6"Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manželky Uriášovej Šalamúna;"7Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa,8Azaf splodil Jozafáta, Jozafát splodil Joráma, Jorám splodil Oziu,9Ozia splodil Jóatama, Jóatam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša,10Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,11Joziáš splodil v babylonskom zajatí Jechoniu a jeho bratov.
12"Po odvlečení do babylonského zajatia Jechonia splodil Salatiela, Salatiel splodil Zorobábela;"13"Zorobábel splodil Abiuda, Abiud splodil Eliachima, Eliachim splodil Azora;"14"Azor splodil Sádoka, Sádok splodil Achima, Achim splodil Eliuda;"15Eliud splodil Eleazara, Eleazar splodil Máttana, Máttan splodil Jákoba,16Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus.
17Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo teda štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť pokolení, a od babylonského zajatia až po Krista štrnásť pokolení.
Narodenie Ježiša Krista
18Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.
19"Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť."20Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo,#hebr. šabbát je z Ducha Svätého.21"Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.
"22Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka:
23"Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.
"24Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov: prijal svoju ženu,25neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.

Currently Selected:

Matúš 1: SLB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy