Amos 8
SLB

Amos 8

8
Kôš s ovocím
1Toto mi ukázal Hospodin, Pán:
Ajhľa, kôš zrelého ovocia.
2I riekol: Čo vidíš, Ámos?
Odpovedal som: Kôš zrelého ovocia.
I riekol mi Hospodin:
Dozrel ku koncu môj ľud izraelský,
už mu viac neodpustím.
3Kvílivo budú znieť spevy
v paláci v onen deň
- znie výrok Hospodina, Pána -
na každom mieste bude
mnoho mŕtvol,
ktoré v tichosti pohodia.
Proti úžere
4Čujte toto:
Vy, ktorí gniavite chudobných
a nivočíte bedárov v krajine!
5Hovoríte: Kedy prejde novmesiac,
aby sme mohli predávať obilie,
a deň sviatočného odpočinku#tu verš 14,1 je v Kralickej Biblii ako 13,16,
aby sme otvorili obilnice,
zmenšovali mieru a zvyšovali cenu
i podvodne falšovali váhu,
6aby sme za peniaze kupovali bedárov
a chudobných za pár topánok,
aby sme plevy predávali ako zrno!
7Prisahal Hospodin
na slávu Jákobovu:
Ani na jeden z vašich činov
nikdy nezabudnem.
8Či sa nemusí preto zatriasť zem
a smútiť každý jej obyvateľ,
zdvihnúť sa celá ako Níl
a zmietať sa i klesnúť
ako veľtok Egypta?
9V ten deň
- znie výrok Hospodina, Pána -
slnku dám zapadnúť na poludnie
a zahalím temnotou zem
za jasného dňa.
10"Vaše sviatky premením na smútok
a všetky vaše piesne na žalospev;
na všetky bedrá dám vrecovinu,
na každú hlavu plešinu;
učiním z toho akoby smútok
za jediným synom
a koniec toho ako trpký deň."
Hlad a smäd po slove Božom
11Hľa, prichádzajú dni
- znie výrok Hospodina, Pána -
keď pošlem na zem hlad.
Nie hlad po chlebe,
ani smäd po vode,
ale po počúvaní
Hospodinových slov.
12Putovať budú od mora k moru,
od severu k východu sa budú túlať,
aby hľadali slovo Hospodinovo,
ale ho nenájdu.
13V ten deň omdlejú od smädu
krásne panny i mládenci.
14Tí, čo prisahajú na samársku bohyňu
Ašímu
a vravia: Akože žije tvoje božstvo,
Dán,
akože žije tvoj miláčik, Beér-Šeba!
padnú a nevstanú viac.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.