YouVersion Logo
Search Icon

Amos 8:1-14

Amos 8:1-14 SLB

Toto mi ukázal Hospodin, Pán: Ajhľa, kôš zrelého ovocia. I riekol: Čo vidíš, Ámos? Odpovedal som: Kôš zrelého ovocia. I riekol mi Hospodin: Dozrel ku koncu môj ľud izraelský, už mu viac neodpustím. Kvílivo budú znieť spevy v paláci v onen deň - znie výrok Hospodina, Pána - na každom mieste bude mnoho mŕtvol, ktoré v tichosti pohodia. Čujte toto: Vy, ktorí gniavite chudobných a nivočíte bedárov v krajine! Hovoríte: Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie, a deň sviatočného odpočinku, aby sme otvorili obilnice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i podvodne falšovali váhu, aby sme za peniaze kupovali bedárov a chudobných za pár topánok, aby sme plevy predávali ako zrno! Prisahal Hospodin na slávu Jákobovu: Ani na jeden z vašich činov nikdy nezabudnem. Či sa nemusí preto zatriasť zem a smútiť každý jej obyvateľ, zdvihnúť sa celá ako Níl a zmietať sa i klesnúť ako veľtok Egypta? V ten deň - znie výrok Hospodina, Pána - slnku dám zapadnúť na poludnie a zahalím temnotou zem za jasného dňa. "Vaše sviatky premením na smútok a všetky vaše piesne na žalospev; na všetky bedrá dám vrecovinu, na každú hlavu plešinu; učiním z toho akoby smútok za jediným synom a koniec toho ako trpký deň." Hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodina, Pána - keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. V ten deň omdlejú od smädu krásne panny i mládenci. Tí, čo prisahajú na samársku bohyňu Ašímu a vravia: Akože žije tvoje božstvo, Dán, akože žije tvoj miláčik, Beér-Šeba! padnú a nevstanú viac.

Free Reading Plans and Devotionals related to Amos 8:1-14

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;