Malakhi 4:5

Malakhi 4:5 SWT

“Bukani la, ngiyawunitfumelela umphrofethi Elija, lingakefiki lelo langa lelikhulu nalelesabekako laSimakadze.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share