Juan 1:21

Juan 1:21 GYMNT

Abtä niebareta kwetre Juanye: ¿Ma abko nire amarebti? ¿Ni Ngöbö kukwei niekä kira juandre mda Ngöbökwe Ni Dianinkä Ngöbökwe känenkri kädian nämane Elías abko mare ya? niebare kwetre mda Juanye. Angwane Juankwe niebare mda: Ti abko ñakare Elías, niebare kwe ietre. Angwane niaratre nikani kukwe ngwentari kisere mda Juanye, käkwe niebare ie: ¿Ngöbökwe ja kukwei niekä mdara jire Moisés kwrere juandre nieta Ngöbö Kukweibtä, ye abko ma ara ya? niebare kwetre. Ñakare, niebare Juankwe ietre.
GYMNT: Kukwe kuin ngöbökwe
Share