RUT 3:16

RUT 3:16 AFR83

en sy het na haar skoonma toe gegaan. Sy vra toe vir Rut: “Hoe het dit toe gegaan, my dogter?” Sy het haar vertel wat Boas alles vir haar gedoen het en
AFR83: Afrikaans 1983
Share