ROMEINE 8:37-39

ROMEINE 8:37-39 AFR83

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.
AFR83: Afrikaans 1983
Share

ROMEINE 8:37-39

Share