PSALMS 143
AFR83

PSALMS 143

143
Wys my die pad wat ek moet loop
1'n Psalm van Dawid.
Hoor my gebed, Here,
luister tog na my smeking.
U is getrou en regverdig,
antwoord my tog!
2Moet tog nie 'n regsaak teen my begin nie,
want niemand wat leef, is voor U onskuldig nie!
3'n Vyand vervolg my,
hy trap my in die grond,
hy hou my gevange in die donker.
Ek is soos iemand wat lankal dood is.
4Ek het alle moed verloor,
ek is verslae.
5Ek dink aan die verre verlede,
ek peins oor alles wat U gedoen het
en oor die werk van u hande dink ek na.
6Ek strek my hande uit in gebed na U toe,
ek is voor U soos 'n uitgedorde land. Sela
7Antwoord my tog gou, Here,
ek is heeltemal gedaan.
Moet tog nie van my af wegkyk
dat ek word soos dié wat sterwe nie.
8Laat my elke môre u liefde ondervind,
want in U stel ek my vertroue.
Wys my die pad wat ek moet loop,
want my hoop is op U gevestig.
9Red my van my vyande, Here,
want by U skuil ek.
10Leer my om u wil te doen, want U is my God!
Laat u goeie Gees my op 'n gelyk pad lei.
11Ter wille van u Naam, Here, laat my lewe.
U is regverdig, red my uit die nood.
12Vernietig in u trou my vyande,
laat al my teëstanders omkom,
want ek is u dienaar.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Learn More About Afrikaans 1983