SPREUKE 12
AFR83

SPREUKE 12

12
1Wie hom laat leer, wil graag kennis ontvang;
wie hom nie laat teregwys nie, is 'n dom mens.
2Die Here hou van 'n goeie mens,
maar Hy veroordeel 'n slinkse mens.
3Niemand wat 'n verkeerde lewe lei, hou stand nie;
wie die wil van die Here doen, staan stewig.
4'n Knap vrou gee haar man hoë aansien;
een wat haar man in die skande steek,
is vir hom soos vretende kanker.
5Die mening van regverdiges kan die toets van die reg deurstaan;
die slim raad van goddeloses is onbetroubaar.
6Goddeloses stel met wat hulle sê, dodelike hinderlae vir ander;
opregte mense red ander met wat hulle sê.
7Goddeloses val en dit is klaar met hulle;
die nageslag van die regverdiges bestaan voort.
8'n Mens word geprys vir sy insig
en uitgelag as hy nie verstandig dink nie.
9Liewer gering geag word en tog 'n slaaf besit
as jou vernaam aanstel en nie kos hê om te eet nie.
10Die regverdige sorg goed vir sy diere,
maar die goddeloses is wreed.
11Wie sy grond bewerk, het volop om te eet;
wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie.
12Die goddelose soek sy veiligheid in verkeerde dade;
die regverdiges staan vanself vas.
13'n Slegte mens stel vir homself
'n strik met sy opruiende woorde;
wie reg doen, ontkom uit die nood.
14'n Mens kan voorspoedig word
deur altyd die regte woorde te gebruik,
of hy kan die vrug geniet van wat hy met sy hande doen.
15In die dwaas se oë is sy eie pad die regte;
wie wysheid het, luister na raad.
16'n Dwaas wys dadelik dat hy beledig voel;
'n verstandige mens laat nie blyk dat hy gekrenk is nie.
17Wie die waarheid aan die lig bring,
lewer betroubare getuienis;
'n getuie wat lieg, maak alles vals.
18Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees;
wyse mense bring genesing met wat hulle sê.
19Die waarheid hou vir altyd,
die leuen net 'n oomblik.
20Dié wat op kwaad uit is, doen dit omdat hulle vals is;
dié wat beraadslaag vir vrede en voorspoed,
doen dit met vreugde.
21Geen leed sal die regverdige tref nie;
goddeloses beleef ramp op ramp.
22Die Here het 'n afsku van leuenaars;
Hy hou van betroubare mense.
23'n Verstandige mens loop nie te koop met sy kennis nie;
dwase basuin hulle dwaasheid uit.
24Hardwerkende mense kom in magsposisies;
lui mense word dwangarbeiders.
25Bekommernis druk 'n mens neer;
'n vriendelike woord vrolik hom op.
26Die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend;
die goddeloses verdwaal op die pad wat hulle self kies.
27Die luiaard gaan vang nie eens wild om te braai nie;
'n hardwerkende mens versamel kosbare besittings.
28Gehoorsaamheid aan God lei tot die lewe,
dit is 'n pad wat nie na die dood lei nie.

© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1983, 1992. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.


Learn More About Afrikaans 1983

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.