MATTEUS 1:6

AFR83
Afrikaans 1983

6Isai was die vader van koning Dawid.
Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Urija;