JOB 38
AFR83

JOB 38

38
Die Here: Ek sal vra, antwoord jy My
1Toe het die Here vir Job aangespreek uit 'n stormwind uit:
2“Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom
met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie?
3Maak jou reg vir die stryd:
Ek sal vra, antwoord jy My.
4Waar was jy toe Ek die aarde se fondamente gelê het?
Praat as jy die antwoord het.
5Wie het die aarde afgemeet? Weet jy dit?
Wie het 'n maatlyn oor hom gespan?
6Waarop is sy voetstukke neergesit?
Wie het hom aanmekaargesit
7daardie oggend toe die sterre saamgesing het
en al die hemelinge gejubel het?
8Wie het die see opgedam
toe hy begin uitborrel het?
9Ek het hom met wolke bedek,
hom met donkerte toegemaak.
10Ek het vir hom perke gestel,
hom agter slot en grendel gesit.
11Ek het gesê: ‘Tot hiertoe mag jy kom, nie verder nie;
hier is die grens van jou magtige golwe.’
12“Het jy, Job, in jou tyd die môre beveel om te kom?
Weet jy waar die daeraad vandaan kom,
13die daeraad wat lig oor die hele aarde bring
sodat die goddeloses nie in die donker kan bly skuil nie?
14Met die daeraad word die vorm van die aarde sigbaar,
dit neem vorm aan soos klere wat aangetrek word.
15Dan word die goddeloses hulle bestaan ontneem
en word hulle geweld beëindig.
16Het jy, Job, al gekom by die plek waar die seewater uitborrel,
en rondgestap op die bodem van die diepsee?
17Het jy die ingang van die doderyk gesien,
die plek van donkerte al bekyk?
18Kan jy 'n beeld vorm van die groot wye wêreld?
Praat as jy iets daarvan weet.
19Hoe loop die pad na die plek waar die lig woon?
En die donkerte, waar is sy woonplek?
20Kan jy die donkerte na sy gebied toe terugvat?
Ken jy die paaie na sy woongebied toe?
21Jy moet dit weet, jy wat maak of jy toe al gebore was,
of jy 'n lang lewe agter die rug het.
22Was jy al by die plek waar die sneeu gebêre word?
Het jy al die plek gesien waar die hael gebêre word,
23wat Ek opgegaar het vir 'n tyd van rampe,
vir die dag as Ek wil oorlog voer?
24Hoe loop die pad na die plek toe waar die lig sy oorsprong het
en die oostewind oor die aarde begin waai?
25Wie het vir die stortreën 'n pad oopgekap
en vir die donderwolke hulle koers bepaal
26sodat dit reën in 'n land waar nie mense is nie,
in 'n woestyn waar niemand woon nie
27en 'n droë, dor land deurnat word,
sodat daar groen gras uitspruit?
28Het die reën 'n vader?
Wie het die doudruppels in die wêreld gebring?
29Wie bring die ys te voorskyn?
Wie bring die ryp in die wêreld?
30Die water word so hard soos klip,
selfs die oppervlakte van die diepsee verys.
31Sou jy die Sewester met 'n band kon vasknoop
of die band van Orion kon losmaak?
32Kan jy die sterre op hulle tyd laat opkom,
kan jy die Beer met sy kleintjies laat uitkom?
33Weet jy hoe die hemelliggame werk?
Stel jy hulle invloed op die aarde vas?
34Kan jy jou stem tot by die wolke hoorbaar maak
sodat stortreën jou oordek?
35Kan jy weerligstrale uitstuur
dat hulle vir jou kom sê: ‘Hier is ons’?
36Wie gee verstand aan die ibis om teen die vloed te waarsku
of wie gee insig aan die haan om die dag aan te kondig?
37Wie het die kennis om genoeg wolke bymekaar te bring,
om hierdie waterkruike van die hemel om te keer
38wanneer die grond kliphard is
en daar net groot kluite lê?

© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1983, 1992. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.


Learn More About Afrikaans 1983

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.