1 PETRUS 2:23-24

1 PETRUS 2:23-24 AFR83

Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees.
AFR83: Afrikaans 1983
Share

1 PETRUS 2:23-24

Share