Kenese 1
RSCB

Kenese 1

1
‘Ua Faia le Lagi ma le Lalolagi
1Na faia e le Atua
le lagi ma le lalolagi i le amataga.#1.1 Na faia e le Atua le lagi...i le amataga: po o I le amataga na faia e le Atua le lagi...lalolagi: po o O le Atua na faia le lagi...lalolagi i le amataga.
2Sa so‘ona nunumi le lalolagi ma ‘ua gaogao,
sa ufitia fo‘i le moana i le pouliuli;
na fēgaoioi a‘i fo‘i le Agaga o le Atua#1.2 Agaga o le Atua: po o le malosi o le Atua: po o le matagi mai le Atua: po o le matagi mālū. i le fogātai.
O le Aso Muamua
3‘Ua fetalai mai le Atua, “‘Ia malamalama;” ‘ona malamalama ai lea.#2 Kori 4.6 4‘Ua silasila atu le Atua i le malamalama, ‘ua lelei; ‘ona tu‘u ‘ese‘ese ai lea e le Atua o le malamalama ma le pouliuli. 5‘Ua fa‘aigoa e le Atua le malamalama, o le Ao a ‘ua fa‘aigoa e ia le pouliuli, o le Po. O le afiafi ma le taeao o le ulua‘i aso lea.
O le Aso Lua
6‘Ua fetalai mai fo‘i le Atua, “‘Ia i le vā o vai le vā nimonimo, e vā a‘i isi vai ma isi vai.” 7‘Ua faia e le Atua le vā nimonimo, ‘ua vā a‘i vai i lalo o le vā nimonimo ma vai i luga o le vā nimonimo; i le ‘ua fa‘apea lava. 8‘Ua fa‘aigoa e le Atua le vā nimonimo, o le Lagi. O le afiafi ma le taeao o le aso lua lea.#2 Pete 3.5
O le Aso Tolu
9‘Ua fetalai mai fo‘i le Atua, “‘Ia potopoto i le mea e fasi o vai i lalo o le lagi, ‘ia iloa fo‘i le ‘ele‘ele matūtū;” i le ‘ua fa‘apea lava. 10‘Ua fa‘aigoa e le Atua le ‘ele‘ele matūtū, o le ‘Ele‘ele; a ‘ua fa‘aigoa e ia le fa‘apotopotoga o vai, o le Sami; ‘ua silasila atu i ai le Atua, ‘ua lelei.
11‘Ona fetalai mai lea o le Atua, “‘Ia tupu le vao mu‘a mai le ‘ele‘ele ma le la‘au afu e tupu ma ona fua ma le la‘au e ‘aina ona fua, e fua mai e ta‘itasi ma lona uiga, o ‘iā te ia lava o ona fatu i luga o le ‘ele‘ele;” i le ‘ua fa‘apea lava. 12‘Ona tupu mai lea i le ‘ele‘ele o le vao mu‘a ma le la‘au afu e fua mai, e ta‘itasi ma lona uiga, ma le la‘au e ‘aina ona fua, o ‘iā te ia lava ona fatu, e ta‘itasi ma lona uiga, ‘ua silasila atu i ai le Atua, ‘ua lelei. 13O le afiafi ma le taeao o le aso tolu lea.
O le Aso Fa
14‘Ua fetalai mai fo‘i le Atua, “‘Ia i ai i le vā nimonimo o le lagi o mea e malamalama a‘i, e ‘iloga ai le ao ma le po; ‘ia fai fo‘i ma fa‘ailoga ma tau ma aso ma tausaga.#1.14 tau ma aso ma tausaga: po o sauniga ma fa‘atasiga fa‘alelotu. 15Ma ‘ia fai ma mea e malamalama a‘i i le vā nimonimo o le lagi, e fa‘amalamalama a‘i le lalolagi;” i le ‘ua fa‘apea lava. 16‘Ona faia lea e le Atua o malamalama tetele e lua; o le malamalama tele e pule i le ao, a o le malamalama itiiti e pule i le po; ‘ua na faia fo‘i fetū. 17‘Ua tu‘u ai e le Atua, i le vā nimonimo le lagi e fa‘amalamalama a‘i le lalolagi. 18E pule fo‘i i le ao ma le po, ma ‘ia ‘iloga ai le malamalama ma le pouliuli; ‘ua silasila atu i ai le Atua, ‘ua lelei. 19O le afiafi ma le taeao o le aso fa lea.
O le Aso Lima
20‘Ua fetalai mai fo‘i le Atua, “‘Ia tele ‘ona tutupu mai i le sami o mea ola e fetolofi, ‘ia lele fo‘i le manulele i luga o le lau‘ele‘ele i le vā nimonimo o le lagi.” 21‘Ua faia fo‘i e le Atua o tanimo tetele ma mea ola uma e fetolofi, ‘ua tele ‘ona tutupu mai i le sami, e ta‘itasi ma lona uiga; ma manu felelei e ta‘itasi ma lona uiga; ‘ua silasila atu i ai le Atua, ‘ua lelei. 22‘Ona fa‘amanuia atu i ai lea e le Atua, ‘ua fa‘apea atu, “‘Ia uluola ma ‘ia tupu tele ma ‘ia tumu ai le sami; ‘ia tupu tele fo‘i manu felelei i le lau‘ele‘ele.” 23O le afiafi ma le taeao o le aso lima lea.
O le Aso Ono
24‘Ua fetalai mai fo‘i le Atua, “‘Ia tutupu mea ola mai le lau‘ele‘ele ta‘itasi ma lona uiga, o manu vaefā fanua ma mea fetolofi, ma manu vaefā o le vao, e ta‘itasi ma lona uiga;” i le ‘ua fa‘apea lava. 25‘Ua faia fo‘i e le Atua o manu vaefā o le vao, e ta‘itasi ma lona uiga ma manu vaefā fanua e ta‘itasi ma lona uiga, ‘atoa ma mea fetolofi uma i le ‘ele‘ele, e ta‘itasi ma lona uiga; ‘ua silasila atu i ai le Atua, ‘ua lelei.
26‘Ona fetalai ane lea o le Atua, “‘Inā tatou faia ia o le tagata i lo tatou fa‘atusa, ‘ia foliga ‘iā i tatou, ‘ia pule fo‘i i latou i i‘a i le sami ma manu felelei, ma manu vaefā, ma le lau‘ele‘ele uma, ‘atoa ma mea fetolofi uma e fetolofi i le ‘ele‘ele.”#1 Kori 11.7 27‘Ona faia lea e le Atua o le tagata i lona fa‘atusa, o le fa‘atusa o le Atua na ia faia ai o ia, na faia e ia o i lā‘ua o le tane ma le fafine.#Mata 19.4; Mare 10.6 #Kene 5.1-2 28‘Ua fa‘amanuia fo‘i e le Atua ‘iā te i lā‘ua ma ‘ua fetalai atu le Atua ‘iā te i lā‘ua, “‘Ia fanafānau ia ma ‘ia uluola, ma ‘ia tumu ai le lalolagi, ‘ia fa‘ato‘ilalo i ai, ‘ina ‘ia pule i i‘a i le sami ma manu felelei, ‘atoa ma mea ola uma e fetolofi i le ‘ele‘ele.” 29‘Ua fetalai atu fo‘i le Atua, “Fa‘auta, ‘ua ‘ou foa‘i atu ‘iā te ‘oulua o la‘au afu uma e tutupu ma o latou fua o i le fogā‘ele‘ele uma, lava, ‘atoa ma la‘au uma ‘ua i ai le fua o le la‘au e tupu ma ona fatu; e ‘iā te ‘oulua ‘ia e fai ma mea e ‘ai. 30O manu vaefā uma, fo‘i o le vao, ma manu felelei uma, ‘atoa ma mea fetolofi uma i le ‘ele‘ele, o i ai le ola, ‘ua ‘ou foa‘i atu i ai o la‘au afu uma lauolaola e fai ma mea e ‘ai;” i le ‘ua fa‘apea lava. 31‘Ua silasila atu le Atua i mea uma ‘ua na faia, fa‘auta fo‘i, ‘ua matuā lelei lava. O le afiafi ma le taeao o le aso ono lea.

© 2010 Bible Society of the South Pacific

Learn More About O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma