Mt 5
MAMO

Mt 5

5
A'ye' k'i'wla'nqe'
(Lc 6.20-23)
1Tetzunj tka'yinte Jesus txqan xjal, jax twi' jun witz ex kub' qe. Epon lq'eju' t-xnaq'tzb'en tk'etz, 2aq'witzun Jesus xnaq'tzalkye xjal ex tma:
3K'i'wla'nqe'kye' xjal min njaw kynimi'n kyib',
qu'n kyeju' tkawb'il Dyos.
4K'i'wla'nqe'kye' xjal nche yajti,
qu'n aku' Dyos kq'uqb'alte kyk'u'j.
5K'i'wla'nqexi'xkye' xjal me's kyanmi,
qu'n che okyel tajawju' tx'otx' tzajni ttziya'n Qman Dyos.
6K'i'wla'nqe'xi'xkye' xjal nche q'aq'an ex nche k'wajti tu'n kyb'inchante tajb'il Qman Dyos,
qu'n tzul q'onkye tkyaqilju' kyajb'il.
7K'i'wla'nqe'xixu' ntzaj laqj kyk'u'j kyi'j xjal,
qu'n tzul laqj tk'u'j Qman Dyos kyi'j.
8K'i'wla'nqe'xi'xu' xjal ẍtilun kyanmi,
qu'n k'okyel kyka'yi'n Qman Dyos.
9K'i'wla'nqe'kye' xjal nnoktilil kyu'n tu'n tten nak'b'il,
qu'n che okyel te tk'walxi'x Qman Dyos.
10K'i'wla'nqe'kye' xjal ljo'n toj kyq'ij naqx tu'n tpaj nkyb'incha'n tajb'il Qman Dyos,
qu'n kyeju' tkawb'il Qman Dyos.
11K'i'wla'nqe'kye' qama che ok ik'le'ne' exqa macheb'aj yasune' tu'n npaje', exqa mache jaw q'i'n chajyolil kyi'je' kyu'n xjal naqx tu'n npaje'. 12Che tzalajxe', che tzalajxe' nimxi'x qu'n ati tu'me'l t-xel ktzajel q'o'n kyeye' toj kya'j. Qu'n ikx ẍe' b'jik'aju' t-sanjelal Qman Dyos ojtxi', ma'xi'x tz'okljo'n toj kyq'ij.
Spik'unqeye' ex atz'in kxol xjal
(Mc 9.50; Lc 14.34-35)
13Atz'anqe'kye' kyxol xjal. Qatzun mya pitz'mojtlu' atz'an ¿Se'ntaq'wi tu'n tpitz'mojix jumajtl? mixti'tl tajb'en ex nex xoyit tu'n tb'aj kywab'e'n xjal toj b'e.
14Spik'un qe'kye' kxolju' xjal. Lay b'ent tewit jun nintnam tokx twi' witz, ikxtzunkyeye' q'ancha'lqexi'xe'. 15Min nok txqet jun kantil tu'n tokx q'et tjaq' jun kajon, xi'pe' nkub' q'eta' jawl tu'ntzun t-spik'umaxju' tuja. 16Ikxtzunkyeju'ye' kyb'inchame' b'a'n tu'ntzun tkub' kyq'o'ne' spik'un kywitz xjal, tu'ntzun kykyaqil che ajwalil te Qman Dyos toj kya'j ajtok kyka'yi'nju' b'a'n nkyb'incha'ne'.
Xnaq'tzan Jesus ti'j tkawb'il Moyses
17Lalun kub' kximane' qama chin ule' xitulte tkawb'il Moyses exju' kyxnaq'tzb'il t-sanjelal Qman Dyos, min ẍinulwe' b'ajsalkye, ma chinulwe' chik'b'alxi'xkye. 18Axxi'x kxe'l nma'ne' kyeye', layx naj jun techtz'ib' ex jun tal t'ak toju' kawb'il tz'ib'a'n, qa atixju' tx'otx' ex kya'j, ex tzmaxi'j ajtjapun tkyaqil tz'ib'a'n toju' kawb'il. 19Qu'mtzun aju' xjal min ntb'incha'n chaq'b'il toju' kawb'il, maskye tal b'o's ex nxi' t-xnaq'tzan kyeju' xjal tu'n lalun japun kyu'n, k'okyel q'o'n b'o's toj tkawb'il Dyos. Atzunju' njapun tu'n ex nxi' t-xnaq'tzan kye txqantl nimin toklen kxe'l q'o'n toj tkawb'il Dyos. 20Qu'n kxe'l nma'n kyeye', lay che okxe' toj tkawb'il Qman Dyos qa min ẍe okye' tnik'alxi'x kyi'je' kyekwitzju' xnaq'tzal kawb'il exqe' parisey.
Xnaq'tzan Jesus tib'aju' qtx'u'jil
(Lc 12.57-59)
21Ma b'i'n kyu'ne' qa xini q'ma'n kyeju' kyajilb'ene': Lalun che b'yonxjale', qu'n alkyete mab'i'nchante kb'el tz'e'yset twitz. 22Ex kxe'l nma'ne' kyeye', qa alkye jun majaw tx'u'jin te ttzik mo titz'in kb'el tz'e'yset twitz. Alkyete nxi' tlanu'n tyol te ttzik mo titz'in k'okyel toj xjel kyu'nju' k'loj tzyul kawb'il nimaq kyoklen; ex alkyete matz'ok tq'o'n ttx'u'jil titz'in mo ttzik, kxe'l toj q'aq'.
23Qu'mtzun qa ajtkub' tq'o'na toyaja tib'aju' q'olb'eb'l matzaj tna'na qa myab'a'n ttena tuk'ilju' titz'ina mo ttzika, 24q'onkja toyaja tib'aju' q'olb'eb'l ex kutxi'ya nejxi'x qanil najsam te titz'ina mo ttzika. Ajtzun tb'inchanteya lu, kutxi'tzuntza q'olte toyaja twitz Qman Dyos.
25Qama txi' jun xjal b'ajsalteya, yolina tuk'i'l toj b'e tu'ntzun lalun txi' q'i'na twitz ajkawil; qu'n jaku' txi' q'o'na toj kq'ob' xq'uqil ex jaku' tz'okx jpu'na. 26Axxi'x kxe'l nma'n teya layx tz'etza qa minti' xtchoja mankb'il sentab'.
Xnaq'tzan Jesus tib'aju' ajpaji'n
27B'i'n kye'kyu'n aju' q'manjtz ojtxi': Lalun ajpajina. 28Atzunwe' kxe'l nma'n kyeye' qa alkye jun ichan inxi'x ka'yink ti'j jun qya, ex npon tk'u'j ti'j matxi' ajpajin toj tanmi naq tu'nju' xkub' t-xima'n.
29Qu'mtzun, qa nkub' tz'aqa toj il tu'nju' tb'aq' twitza toj tb'anq'ob'a, iq'imitza ex xonxa; b'a'nxi'xpe' tu'n tkyeja tuk'i'l naq jun twitza, kyetwitzju' kxe'l xon tkyaqilju' t-xmilala toj q'aq'. 30Ex qa nkub' tz'aqa tu'nju' tq'ob'a toj tb'anq'ob'a toj il, tx'emumila ex xonxa najchaq, b'a'nxi'xpe' tu'n tkyej tena tuk'i'l naq jun tq'ob'a, kyetwitz tu'n txi' xon tkyaqil t-xmilala toj q'aq'.
Xnaq'tzan Jesus kyib'aju' nkub' kypa'n kyib' toj mjeb'le'n
(Mt 19.9; Mc 10.11-12; Lc 16.18)
31Ex q'manjtz ojtxi': Alkyexku' makub' tpa'ntib' tuk'i'lju' t-xu'jil, ati tu'n txi' tq'o'nju' u'j ja ntma'na' qa matxi' kub' kypa'n kyib'. 32Atzunwe' kxe'l nma'n kyeye' qa ati jun ichan makub' tpa'ntib' tuk'i'l t-xu'jil mya tu'n tpaj ajpaji'n, ati tilju' ichan qu'n tu'n tpaj jaku' ajpajina' qya. Alkyetzunju' mamje' tuk'i'lju' qya lu, in ajpaji'n.
Xnaq'tzan Jesus tiju' tu'n lalun tzaj qna'n tb'i Dyos ti'jun ti'xti'
33Ex oje kb'iye' aju' xiq'ma'n kyeju' kychmane' ojtxi': ilti'j tu'n tjapunju' kyole' nxi' kma'ne' toj tb'i Qman Dyos. 34Atzunwe' nxi' nma'n kyeye': lalun tzaj kna'ne' tb'i Qman Dyos ti'j jun ti'xti'. Lalun tzaj kna'ne' kya'j, qu'n tq'uqb'il Qman Dyoste'; 35Mlalun tzaj kyna'ne' tx'otx', qu'n atzu' tkub'a tqan Dyos tib'aj; ex lalun tzaj kna'ne' Jerusalen, qu'n a ninttanam nin Nimaqkawilju'. 36Ex lalun tzaj kna'ne' kwi'ye' qu'n layx b'ent t-saqax mo tq'eqax jun t-xya'mal kwi'ye' kyu'ne'. 37Qa nkma'ne' ikju' ikxwitju'; qatzun nkma'ne' mikxa'ju' ex ikxwitju', qatzun mikxa' nkyma'nju'ye' a tajaw il inq'mante kyeye'.
Xnaq'tzan Jesus tib'aju' myab'a'n tu'me'l t-xel
(Lc 6.29-30)
38Oje kb'ikye' q'manjtz ojtxi' kjalu: Qama tz'etz tb'aq' twitza tu'n jun xjal, ati tu'n tetz iq'it tb'aq' twitztlju' xjal lu, exqa matz'etz twitzteya tu'n ati tu'n tetz iq'itju' twitzte. 39Atzunwe' kxe'l nma'n kyeye': Lalun che ele' junx tuk'ilju' xjal myab'a'n; ape' kb'inchajuye' qama tz'ok jumi'n jun plaju' ktziye', kq'onxe' jun plajtel. 40Qa ati jun xjal nb'ajsanteya tu'n tel tiq'i'n tkamisa, q'onxa te expe' q'onxa tpinpa'ta te. 41Qama tz'ok chq'o'na ilxi'xti'j tu'n jun xjal tu'n txi' tiq'ina tiqitz toj nik'jan ajlab', iq'inxta tiqitz tojun ajlab'. 42Qa ati jun ntqani'n jun ti'xti' teya, q'onxa; ex mlalun kub' t-xk'ayina ch'ex pwaq nxi' qani'n teya.
Che kyk'u'jlame' kyajq'oje'
(Lc 6.27-28,32-36)
43Ex b'i'n kyu'ne' aju' q'manjtz ojtxi': K'u'jlama tamiwa, ex tx'a'lti'j tk'uja tiju' tajq'oja. 44Atzunwe' nxi' nma'n kyeye': Che kyk'u'jlame kyajq'oje', ex che na'nqe' Dyose' kyi'ju' ljo'n toj kyq'ije' kyu'n. 45Che okyeltzuntze' te tk'wal Qman Dyos ati toj kya'j; qu'n ate njawul q'ij tu'n kyib'aju' b'a'n ex kyib'aju' myab'a'n; ex ntzaj tq'o'n jb'al kyib'aj tnik'alkyi'j ex mya tnik'alkyi'j. 46Qatzun o'kx nkk'u'jla'njuye' nche k'u'jlanjtze' kyu'n ¿Titi' oyaj tzul q'o'n kyeye'? Ikpena' nkb'incha'n peyul pwaqju'. 47Qa o'kxtzu' nkq'olb'ena' kyib'e' kyuk'i'l ktzikye' mo kyitz'ine' ¿Titi'tzunju' b'a'nxi'x nkb'incha'ne'? In pena' kb'incha'nkye' xjal minti' nelkynik' ti'j Dyos. 48Che okxe' tz'aqlixi'x se'n Qman Dyos ati toj kya'j, qu'n tz'aqlixi'xte'.

Biblia Mam Ostuncalco © Sociedad Bíblica de Guatemala 1999


Learn More About Biblia Mam de Quetzaltenango

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.