YouVersion Logo
Search Icon

JOAN 2

2
Ezteiak Galileako Kanan
1Hiru egunera, ezteiak izan ziren Galileako Kanan, eta han zen Jesusen ama.#Kana 4,46. 2Jesus eta beronen ikasleak ere gonbidatu zituzten ezteietara. 3Eta ardoa amaitu baitzen, esan zion amak Jesusi:
—Ez dute ardorik.
4Jesusek erantzun zion:
—Utz nazazu bakean, emakume. Oraino ez da etorri nire ordua#2,4 Utz nazazu bakean, emakume: H.h., Zer zuri eta niri, emakume? Esamoldea sarri samar erabiltzen da I.Z.ean nahiz I.B.an, eta normalean desadostasuna adierazten du (ik. Mk 1,24), asmo jakin batean bat ez etortzea. Kasu honetan Zer axola zaizu zuri? edo Ez zaitez nire arazoetan sar ere itzul zitekeen. emakume: 19,26an ere emakume deitzen dio Jesusek bere amari. Testu bi hauek hertsiki elkarloturik daude. 19,26an ulertzen du Mariak Kanan ulertu ez zuena. nire ordua: Jesusen ordua bere bizitzako unerik garrantzitsuena da, beraren jainkozko aintza azalduko den unea: Jesusen ordua beraren heriotzarekin lotua dago Ebanjelioan (ik. 12,23; 13,1; 17,1)..#Jesusen ordua 7,30; 8,20; 12,23; 13,1; 17,1.
5Jesusen amak honela esan zien zerbitzariei: «Egin horrek esango dizuena».#Egin horrek esana Has 41,55.
6Baziren han harrizko sei ur-ontzi, juduek beren garbikuntzetarako erabili ohi zituztenak, ehunen bat litrokoa bakoitza.#garbikuntzetarako 3,25; Mk 7,3-4.
7Jesusek esan zien zerbitzariei:
—Bete ontziak urez.
Haiek goraino bete zituzten. 8Orduan, esan zien:
—Atera pixka bat eta eraman mahaizainari.
Hala egin zuten haiek.
9Mahaizainak ardo bihurtutako ura dastatu zuen, nongoa zen jakin gabe; zerbitzariek, bai, bazekiten, beraiek atera baitzuten ura. Ardo berria dastatu zueneko, senarrari dei egin 10eta esan zion: «Jende guztiak ardorik onena atera ohi du lehenik eta, jendea aski edanda dagoenean, arruntagoa; zuk, berriz, orain arte gorde duzu ardorik onena».
11Bere lehen mirarizko seinale hau Galileako Kanan egin zuen Jesusek; honela, bere Jainko-aintza agertu zuen, eta ikasleek sinetsi egin zuten harengan.#lehen mirarizko seinalea 4,54. bere aintza agertu 1,14; 12,41; Is 60,1-2; Lk 9,32. 12Ondoren, Kafarnaumera joan zen bere ama, anai-arreba eta ikasleekin, eta han egon ziren zenbait egunez.#Kafarnaumera Mt 4,13.
Jesusek tenplu berria iragarri
(Mt 21,12-13; Mk 11,15-17; Lk 19,45-46)
13Hurbil zen juduen Pazko-jaia, eta Jerusalemera joan zen Jesus.#Pazkoa hurbil 6,4; 11,55; Lk 22,1. 14Tenpluan merkatariak aurkitu zituen idi, ardi eta usoak saltzen, eta diru-trukatzaileak ere bai, han eserita. 15Jesusek, lokarriz zartailu bat eginez, tenplutik kanpora bota zituen denak, baita ardiak eta idiak ere; eta trukatzaileen diruak sakabanatu eta mahaiak irauli egin zituen. 16Uso-saltzaileei esan zien: «Kendu hemendik hau dena. Ez egin nire Aitaren etxea merkatu-etxe».#Aitaren etxea Lk 2,49.
17Ikasleei, Liburu Santuak dioena etorri zitzaien gogora: Zure tenpluaren maiteminak erreko nau.#Zure tenpluaren… Sal 69,10.
18Orduan, galdetu zioten judu-agintariek:
—Zer seinale ematen diguzu hori egiteko aginpidea duzula frogatzeko?
19Jesusek erantzun zien:
—Desegizue tenplu hau eta hiru egunetan berreraikiko dut.#Desegizue tenplu hau Mt 26,61; 27,40; Mk 14,58; 15,29; Eg 6,14.
20Juduek ihardetsi zioten:
—Berrogeita sei urte#2,20 Berrogeita sei urte: Herodesen tenpluaren eraikuntza K.a. 20/19an hasi zen, eta artean erabat burutu gabe zegoen. behar izan dira tenplu hau eraikitzeko, eta zuk hiru egunetan berreraikiko duzula?
21Hura, ordea, bere gorputzaren tenpluaz ari zen.#bere gorputzaren tenpluaz ari 1 Ko 6,19. 22Horregatik, hildakoen artetik piztu zenean, esandako hori gogoratu zitzaien haren ikasleei, eta sinetsi egin zuten Liburu Santuko eta Jesusek esandako hitza.#ikasleek gogoratu 12,16; 14,26; 16,4; Lk 24,6-8.
Jesusek gizakien barrua ezagutzen
23Pazko-jaian Jesus Jerusalemen zegoela, askok sinetsi zuten harengan, egiten zituen mirarizko seinaleak ikusirik.#seinaleak eta sinesmena 6,2.14; 7,31; 11,47-48; 1 Ko 1,22. 24Baina, Jesus bera ez zen fidatzen haietaz, guztiak ezagutzen baitzituen, 25eta ez zuen inoren aitorpen-beharrik, ongi ezagutzen baitzuen berak gizakiaren baitan dagoena.

Currently Selected:

JOAN 2: EAB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy