Mateo 6
RCHQ2
6
Yanapanakunapaq yachachisqanmanta
1 # Mt 23.5. Amayá runa qawanallanpaqchu allin kaqkunataqa ruwaychik, chaynata ruwaptikichikqa hanaq pachapi Taytaykichikpas manam ima premiotapas qosunkichikchu. 2Wakchakunata yanapaspaykiqa amayá pimanpas willakachakuychu, iskay uyakunallam sinagogakunapi hinaspa callekunapi chaynataqa ruwanku runakunapa alabasqan kanankupaq. Cheqaptapunim nikichik: Paykunapaqqa ñam premionku kachkanña. 3Wakchakuna yanapasqaykitaqa amayá pipas yachachunchu. 4Aswanqa mana pipapas yachasqallantayá ruway, chaynapim pakasqallapi kaqkuna rikuq Dios Taytayki premioykita lliwpa qayllanpi qosunki.
Diosta imaynam mañakunamanta
(Lc 11.2-4)
5 # Lc 18.10-14. Mañakuspaykichikqa amayá iskay uyakuna hinachu kaychik, paykunaqa sinagogakunapi hinaspa callepa esquinankunapi sayaykuspa mañakuytam kuyanku, chaynataqa ruwanku runakuna qawananpaqmi. Cheqaptapunim nikichik: Paykunapaqqa ñam premionku kachkanña. 6#Is 26.20.Qamyá ichaqa, mañakunaykipaqqa cuartoykiman yaykuy hinaspa punkuta wichqaykuspa mana pipapas rikusqallanta Dios Taytaykita mañakunki, chaynapim pakasqallapi ruwasqaykita rikuq Taytayki premioykita qosunki.
7Mañakuspaykichikqa amayá Diosta mana reqsiqkuna hinaqa kuti-kutirispaqa rimaychikchu, paykunaqa chayna achkallataña rimasqankuraykum Diospa uyarisqanpaq piensanku. 8Amayá paykuna hinaqa kaychikchu, Taytaykichikqa manaraqpas mañakuchkaptikichikmi ima munasqaykichiktapas yachanña. 9Qamkunaqa kaynatayá mañakuychik:
Hanaq pachapi kaq Taytayku,
sutiki hatunchasqa kachun,
10munaychakuyniki hamuchun,
munasqayki ruwasqa kachun kay pachapi,
imaynam hanaq pachapi hina.
11Sapa punchawyá tantaykuta qowayku.
12Huchaykutayá pampachawayku,
imaynam ñoqaykupas mana allin ruwawaqniykuta
pampachasqaykuta hina.
13 # 1 Cr 29.11. Amayá tentacionmanqa kachaykuwaykuchu,
aswanqa mana allinmanta libraykuwayku.
# 6.13 Kay parteqa ñawpaq manuscritokunapiqa manam kanchu. [Qampam munaychakuypas, atiypas, hatun kaypas
wiña-wiñaypaq. Amén].
14Runamasikichikpa pantasusqaykichikta pampachaptikichikqa hanaq pachapi Taytaykichikpas pampachasunkichikmi. 15#Mr 11.25-26.Runamasikichikta mana pampachaptikichikqa Taytaykichikpas manam huchaykichiktaqa pampachasunkichikchu.
Ayunomanta Jesuspa yachachisqanmanta
16Ayunaspaykichikqa amayá iskay uyakuna hina llaki uyantinqa kaychikchu, paykunaqa chaynata ruwanku ayunasqankuta runakunawan qawachikunanpaqmi. Cheqaptapunim nikichik, paykunapaqa ñam pagonku kachkanña. 17Ayunaspaykiqa uyaykita upakuspayá sumaqta allichakuy, 18chaynapi ayunasqaykita runakuna mana musyananpaq, chaynata ruwaptikiqa imam ruwasqaykita yachaq Taytaykim lliwpa yachasqanta pagoykita qosunki.
Hanaq pachapi kapuqninchikmanta
(Lc 12.33-34)
19 # Stg 5.2-3. Kay pachapiqa amayá qori-qollqellataqa huñukuychikchu, chaykunaqa puyurachikuq, ismuruq hinaspa suwapa aparunallanmi. 20Hanaq pachapiyá qori-qollqetaqa huñukuychik. Chaypiqa manam puyupas tukunqachu nitaqmi ismunqachu, suwapas manam apanqachu. 21Maypim qori-qollqekichik kachkan, chaypitaqmi sonqoykichikpas kachkan.
Ñawiqa cuerpopaq achki hina kasqanmanta
(Lc 11.34-36)
22Ñawiqa cuerpopa achkiyninmi. Sichum ñawiki allin kaptinqa kawsakuynikipas achkiwan huntasqam kanqa. 23Ñawiki mana allin kaptinqa kawsakuynikipas tutayayllapim kanqa. Sichum qampi kaq achki tutayay kaptinqa ¿mayna tutayayraq kawsakuynikipas kanqa?
Diosmantawan qori-qollqemanta
(Lc 16.13)
24Manam pipas iskay patrontaqa servinmanchu, hukninta cheqnispanchá huknintañataq kuyanman, otaqmi hukninman hapipakuruspanchá huknintañataq wischupakunman. Manam Diostawan qori-qollqetaqa serviwaqchikchu.
Churinkunata Dios nanachikusqanmanta
(Lc 12.22-31)
25Chaynaqa, nikichikmi: Amayá mikunaykichikmanta, tomanaykichikmanta hinaspa pachakunaykichikmantaqa llakikuychikchu. Mikuymantapas aswanqa vidaykichikmi valen, pachamantapas aswanqa cuerpoykichikmi valen. 26Alton pawaq urpikunata qawaychik, paykunaqa manam tarpunkuchu nitaq cosechankuchu, manataqmi taqemanpas huñunkuchu. Ichaqa hanaq pachapi Taytanchikmi mikuchin. ¡Qamkunaqa urpikunamantapas aswantam valenkichik! 27¿Mayqannikichiktaq maynataña munaspapas kawsaynikichikman huk horallatapas yapayta atiruwaqchik?
28¿Imanasqataq imawan pachakunaykichikmantapas llakikunkichik? Purun waytakunapa wiñasqanta qawariychik, paykunaqa manam llamkankuchu nitaqmi puchkankuchu. 29#1 R 10.4-7; 2 Cr 9.3-6.Ichaqa nikichikmi, rey Salomonpas manam tukuy imayuq kachkaspapas huknin wayta hinallapas pachakurqachu. 30Chaynaqa, pisi iñiyniyuq runakuna, sichum suma-sumaq kachkaspa paqarinñataq hornopi ruparuq purun waytakunata Diospuni kuyayllapaqta pachachichkaspaqa ¿manachum qamkunatapas pachachisunkichikman? 31Hinaptinqa amayá “imataraq mikusun, imataraq tomasun, imawanraq pachakusun” nispaykichikqa llakikuychikchu. 32Diosta mana reqsiq runakunallam chaykunamantaqa llakikun, hanaq pachapi Taytaykichikmi yachan qamkunapa mana chaykuna kapususqaykichiktaqa. 33Imamantapas llalliriqtaqa Diospa munaychakuynintawan paypa munasqanman hina ruwaytayá maskaychik, hinaspaqa ima munasqaykichiktapas chaskinkichikmi. 34Amayá hamuq punchawmantaqa llakikuychikchu, hamuq punchawkunapas sasachakuytaqa apamunqapunim. Punchawkunaqa sapakamam sasachakuyniyuq.

Chuya Qellqa Revisión @ Sociedad Bíblica Peruana, 2012

Learn More About Chuya Qellqa 1992