Gn 2
QQC

Gn 2

2
1Chi jo'kan kiyaalo'k li choxach'och' ut chixjunil li wank sa' xb'een. 2Sa' xwuq li kutan li Yos kixraq chixjunil li xk'anjel li xb'aanu, ut kihilank.#2,2 Ex 20,11; Heb 4,4-10. 3Toja' naq li Yos kirosob'tesi li xwuq li kutan ut kixsantob'resi, xb'aan naq aran kihilank chirix chixjunil li yoob'tesink kixb'aanu.#2,2-3 Ex 20,11. 4A'an a'in li xtiklajik li choxach'och', naq ke'b'aanuuk xb'aan li Yos.
Li winq ut li ixq sa' li chaab'il na'ajej, Edén xk'ab'a'
Naq li Qaawa' Yos kixb'aanu li choxach'och', 5toj maak'a' chaq li pim chiru li ch'och', toj maji' namoqk chaq li awimq, xb'aan naq li Qaawa' Yos toj maji' naxk'e chaq li hab' sa' xb'een li ruuchich'och' chi moko wankeb' ta winq li te'k'anjelanq re li ch'och'. 6Ka'ajwi' nab'ulb'utk jun yo'leb'aal ha' li nat'aqresink re chixjunil li ch'och'. 7Toja' naq li Qaawa' Yos kixyoob'tesi li winq rik'in xpojtz'il li ch'och'. Chi apunb'il kiroksi li xmusiq' sa' ru'uj, ut chi jo'kan li winq kiwank xyu'am.#2,7 Sab 15,11.
8Moqon li Qaawa' Yos kixyiib' jun xna'aj li awimq aran Edén, sa' releb'l saq'e, b'arwi' kixk'e li winq li toja' xyoob'tesi. 9Li Qaawa' Yos kixk'e chi moqk sa' li ch'och' chixjunil li jar paay chi che'ul q'axal ch'ina'us rilb'aleb' ut us chi tzekaak. Sa' xyi xna'aj li awimq kixk'e ajwi' li che' re li yu'am ut li che' re xnawb'al li us ut li ink'a' us.#2,9 Ap 2,7; 22,2.14. Ka'ajwi' li Yos naxnaw li us ut li ink'a' us. Li winq ink'a' naru tixnimob'resi rib' chiru li Qaawa' (Gn 2,17).
10Sa' li na'ajej Edén nayo'laak jun nima' li naxt'aqresi li awimq ut chirix a'an naxjek' rib' sa' kaahib'. 11Li xb'een nima' Pisón xk'ab'a': a'an li naxsut chixjunil li tenamit Abilá xk'ab'a', b'ar wank li oor. 12Q'axal chaab'il li oor li wank sa' li tenamit a'an. Aran wank ajwi' li bedelyo ut li onis. 13Li xkab' nima' Kijón naxk'ab'a'in: a'an naxsut chixjunil li tenamit Kus xk'ab'a'. 14Li rox nima' Tigris xk'ab'a': a'an li nanume'k sa' releb'l saq'e, junpak'al Asur. Ut li xka nima' a'an li Éwfrates.
15Li Qaawa' Yos koxk'e li winq sa' xna'aj li awimq aran Edén re naq taaril ut tixk'anjela; 16ab'an li Yos kixk'e li chaq'rab' a'in re li winq: “Naru teetzeka li ru chixjunileb' li che' li wank arin sa' li awimq; 17a'ut li ru li che' re xnawb'al li us ut li ink'a' us, ink'a' naru teetzeka, xb'aan naq li kutan teetzeka wi' ch'olch'o naq texkamq”.#2,17 Ro 6,23.
18Chirix chik a'an li Qaawa' Yos kixye: “Ink'a' us naq taawanq li winq xjunes. Tink'e junaq aj tenq' re jo' xk'ulub'”. 19Toja' naq li Qaawa' Yos kixyoob'tesi rik'in ch'och' chixjunileb' li xul li wankeb' sa' li pim ut chixjunileb' li neke'rupupik chiru choxa, ut kixk'ameb' rik'in li winq re rilb'al k'aru tixk'e cho'q xk'ab'a'eb': li k'ab'a'ej li tixk'ul li junjunq chi xul, a'an li taanawe'q wi' ru. 20Li winq kixk'e xk'ab'a'eb' chixjunileb' li ketomq, jo' ajwi' eb' li xul li neke'rupupik chiru choxa ut chixjunileb' li wankeb' sa' pim; ab'anan ink'a' kixtaw aj tenq' re jo' xk'ulub' raj.
21Toja' naq li Qaawa' Yos kixwartesi li winq: kamenaq chi wark naq li Yos kirisi jun xb'aqel xxuku'y ut kixb'ut' li xna'aj rik'in tib'elej. 22Rik'in li xb'aqel li xxuku'y li kirisi rik'in li winq, li Qaawa' Yos kixyoob'tesi jun li ixq ut kixk'am rik'in li winq. 23Toja' naq a'in kixye:
“Anaqwan tz'aqal xb'aqel linb'aqel ut xtib'el lintib'el!
A'in «ixq» tixk'ab'a'in
xb'aan naq isinb'il rik'in li winq”.
24Jo'kan naq li winq tixkanab' li xna' xyuwa', tixlaq'ab' rib' rik'in li rixaqil, ut junajeb' aj chik chi tz'ejwalej naq wanqeb'.#2,24 Mt 19,5: Mk 10,7-8; 1 Ko 6,16; Ef 5,31.
25T'ust'uukeb' chaq chi xkab'ichaleb' li winq ut li rixaqil, ab'an ink'a' neke'xxutaana rib'eb'.

Q'eqchi DC Bible © Bible Society in Guatemala, 2005.

Learn More About Q'eqchi Bible