Ageus 2:8

Ageus 2:8 CSP

Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupů.
CSP: Český studijní překlad
Share