Izaiáš 35:2

Izaiáš 35:2 CSP

Krásně rozkvete a zaplesá s jásáním a radostným křikem, bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu; ty uzří Hospodinovu slávu, nádheru našeho Boha.
CSP: Český studijní překlad
Share