1 Jan 1
CSP
1
Slovo života
1Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly ohledně Slova života: -- 2Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. -- 3Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 4Toto [vám] píšeme, aby naše#var.: vaše radost byla úplná.
Bůh je světlo
5A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. 6Řeknemeli, že s ním máme společenství, a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. 7Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše [Krista], jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.#[klíčové slovo v 1J (27)]; J 1,29 8Řeknemeli, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. 9Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný#n.: důvěryhodný; [zde se týká spolehlivosti ve splnění slibu odpuštění]; 1Te 5,24! a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.#Ř 1,18!; n.: nespravedlnosti 10Řeknemeli, že jsme nezhřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.

Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Ceský studijní preklad