Genesis 7
DB
7
Dit begin reën
1Toe alles klaar was, het die Here vir Noag gesê: “Klim in die ark in en vat jou gesin saam. Van almal op aarde het jy die naaste aan My geleef. 2Vat ook van elke rein dier sewe pare saam met jou in die ark in, ’n mannetjie en ’n wyfie. Van al die onrein diere hoef jy net een paar elk, ’n mannetjie en ’n wyfie, saam te vat. 3Van al die voëls wat in die lug rondvlieg, moet jy ook sewe pare saamvat, ’n mannetjie en ’n wyfie. So kan al die voëlsoorte voortbestaan. 4Binne sewe dae stuur Ek reën. Dit sal 40 dae en 40 nagte aanmekaar reën. So sal Ek alles wat Ek gemaak het, van die aarde af vernietig.”
5Noag het presies gedoen wat die Here vir hom gesê het. 6Hy was 600 jaar oud toe die massas water die aarde begin oorstroom het. 7Toe die water begin opstoot, het Noag saam met sy vrou, sy seuns en hulle vroue in die ark geklim. 8Die mannetjies en wyfies van alle rein en onrein diere, van elke soort voël en van alle kruipende diere is saam met Noag in die ark in. 9Hulle het twee-twee die ark ingestap, net soos die Here vir hom gesê het. 10Sewe dae later het die water van die vloed oor die aarde gespoel.
11In Noag se 600ste jaar, in die tweede maand, presies op die sewentiende dag van daardie maand, het alles begin. Al die fonteine onder die aarde het oopgebars, die hemele se sluise het oopgebreek en die watermassas het neergestort. 12Dit het 40 dae en nagte so aangehou. Geweldige swaar reën het die aarde dag en nag geteister.
13Daardie selfde dag het Noag en sy vrou asook hulle seuns, Sem, Gam en Jafet, en hulle vroue in die boot ingegaan. 14Saam met hulle was daar van elke spesie wilde diere en vee; elke soort dier wat op die aarde rondkruip, elke soort voël, ja, alles wat vlerke het. 15Een paar van alles wat leef, het saam met Noag in die ark geklim. 16Dit was die mannetjies en wyfies van alle denkbare soorte diere wat in die ark was, presies net soos die Here vir Noag gesê het.
17Toe almal binne was, het die Here gekom en self die ark se deur agter hulle toegesluit. 18Massas water het op die aarde neergestort, 40 dae aanmekaar. Soos die water meer en meer geword het, het dit die ark stadig maar seker begin oplig totdat dit naderhand gedryf het. 19Die watervlak het elke dag gestyg. Die ark het op die water begin vaar. Naderhand was daar soveel water op die aarde dat die hoogste bergspitse oorstroom was. 20Die water het meer as sewe meter bokant die hoogste pieke gevloei.
21Alles op aarde is uitgewis: voëls, vee en wilde diere, asook alle kruipende diere, ook al die mense. 22Alles wat op die aarde asemgehaal het, is uitgewis. 23Alles en almal is deur die water van die aarde af weggevee. Net Noag het oorgebly saam met dié wat by hom in die ark was. 24Vir 150 dae lank het die watermassa oor die hele aarde gespoel.

2002. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy,Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Learn More About Die Boodskap